ေရေနတြားသြားသတၱဝါ Ichthyosaur ရဲ႕ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကို အိႏၵိယမွာ ပထမဆုံးတူးေဖာ္ရရွိခဲ့

အိႏၵိယႏိုင္ငံက သိပၸံပညာရွင္မ်ားဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္စြန္ဆုံးမွာ တည္ရွိတဲ့ ဂူဂ်ာရတ္ ျပည္နယ္ရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ မ်ိဳးသုဥ္းသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ပင္လယ္သြားတြားသတၱဝါ Ichthyosaur ရဲ႕ ႏွစ္ ၁၅၂ သန္း သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ ichthyosaur လို႔ေခၚတဲ့ တြားသြားပင္လယ္ေနသတၱဝါတစ္မ်ိဳးရဲ႕ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ  ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကို တြားသြားသတၱဝါေတြ အားအႀကီးဆုံးျဖစ္ေခတ္ျဖစ္တဲ့ Mesozoic ေခတ္ကတည္းကျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေက်ာက္တုံးတစ္တုံးထဲမွာ ေတြ႕ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တူးေဖာ္မႈကို ဦးေဆာင္သူ ပါေမာကၡ VR ပရာဆတ္ ကေတာ့ ၁၈ ေပခန႔္ရွည္လ်ားတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းတစ္ခုလုံးနီးပါးကို တူးေဖာ္ၿပီးၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ဦးေခါင္း႐ိုးနဲ႔ အၿမီး႐ိုးကိုေတာ့ မတူးေဖာ္ရေသးဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီေလ့လာခ်က္ကို Plos One science ဂ်ာနယ္မွာ ပုံႏွိပ္ခဲ့ၿပီး “ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ အိႏၵိယမွာ ichthyosaur လိုပင္လယ္ေနသတၱဝါေတြ ေနဖူးတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားျဖစ္သလို အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာ Jurassic ေခတ္ကာလမွာ တျခားႏိုင္ငံေတြ နည္းတူ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ပရာဆတ္က ဆိုပါတယ္။


 
ichthyosaur ေတြကို လူအမ်ားစုက ဒိုင္ႏိုေဆာ ငါးတစ္ေကာင္ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္မွတ္ၾကေပမဲ့ ichthyosaur ဆိုတဲ့ နာမည္ဟာ ဂရိဘာသာစကားအရ Fish Lizard (အိမ္ေျမႇာင္ငါး) လို႔ အဓိပၸါယ္ရၿပီး တြားသြားႏိုင္တဲ့ ပင္လယ္ေနသတၱဝါေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉ ရာစု အလယ္ပိုင္းကစၿပီး ဒီသတၱဝါေတြကို တြားသြားႏိုင္တဲ့ သတၱဝါအုပ္စုထဲထည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတၱဝါေတြရဲ႕ အရွည္က ၁ မီတာမွ ၁၄ မီတာ အထိရွိႏိုင္ၿပီး ဒီသတၱဝါေတြဟာ ခြၽန္ထက္သန္မာတဲ့ သြားေတြရွိတဲ့ သတၱဝါေတြလို႔ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ သတၱဝါေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ichthyosaur ေတြကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ သန္း ၉၀ ခန႔္ေလာက္က မ်ိဳးသွဥ္းသြားခဲ့ပါတယ္။

Ref : News : Ichthyosaur fossil discovered for first time in India

လူမို (႐ိုးရာေလး)