နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ႀကံစည္သူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၏အဓိက ဘတ္စ္ကား ဂိတ္လမ္းဆုံ ကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကံစည္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းသူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က မန္ဟတ္တန္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ဘက္စ္ကားဂိတ္ လမ္းဆုံမွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ့္ခဲၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ အႏိုင္မရခဲ့ေၾကာင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဘီဒီဘီလာ စီယို (Mayor Bill de Blasio) ကေျပာဆိုသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သူသည္ ၂၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ေအကာရက္ အူလက္(Akayed Ullah) ဆိုသူျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမွ ေ႐ြ႕ေျပာင္းအေျခခ်ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခ်ိန္အတြင္း ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္ေတြကေျပာဆိုသည္။

ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ လူ ၃ ဦးအေသးစားဒဏ္ရာ ရခဲ့ေၾကာင္း၊ သိရသည္၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ရန္ႀကံစည္သူ အူလက္သည္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အဝတ္အစားမ်ား ဆုတ္ၿပဲသြားခဲ့ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေပၚ ပိုင္းဒဏ္ရာရကာ ေျမျပင္မွာလဲေနခဲ့တယ္ လုိ႕သိရပါတယ္။ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈ ကိုတစ္ဦးတည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေျပာဆိုသည္၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ဘတ္စ္ကားဂိတ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူအစည္ကားဆုံးေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္လူ ၆၅ သန္း အထိ သြားလားလႈပ္ရွားေနတဲ့ ဘတ္စ္ကားဂိတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းထက္ေငြ (ရုိးရာေလး)

Ref : BBC : New York Port Authority attack