အဲလိဇဘက္သ္ ဘုရင္မႀကီးကေပးတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ လက္ေဆာင္

ေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္ေတြဟာ သာမန္လူေတြလို ေနရထိုင္ရတာမဟုတ္မွန္း အားလံုးလည္း သိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲလိဇဘက္သ္ဘုရင္မႀကီးဆို ပိုလို႔ေပါ့။

သူမရဲ႕ ဘဝဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို သာမန္လူေတြရဲ႕ ဘဝနဲ႔ မတူဘူးလို႔ဆိုရင္ ျငင္းစရာေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သူမဟာ ငန္းေတြ၊ လင္းပိုင္ေတြ အမ်ားႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္ရံုသာမကဘဲ ကမာၻေပၚက ေဒသ ၅၀နီးပါးဟာ သူမရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးမွာ သူမနဲ႔ တန္းတူညီတူရွိေနတဲ့အရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ခရစၥမတ္စ္ပြဲေတာ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရစၥမတ္စ္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲသလို သူမလည္း ဆင္ႏႊဲလိုတာပါပဲ။

သူမဟာ ခရစၥမတ္စ္ပြဲေတာ္ကို တကယ္ကို သေဘာက် ျမတ္ႏိုးၿပီး ပိတ္ရက္တိုင္းကို ေန႔စဥ္မျပတ္ ဆင္ႏႊဲေတာ့တာပါပဲ။ ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ ပိတ္ရက္ေတြကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးဖို႔ပဲ သီးသန္႔မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစၥမတ္စ္အတြက္ သူမရဲ႕ မိန္႔ခြန္းကိုလည္း တစ္ကမာၻလံုးကို လႊင့္ေပးတဲ့အျပင္ ေတာ္ဝင္မိသားစုရဲ႕ အေျခြအရံေတြနဲ႔လည္း ခရစၥမတ္စ္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ယူရပါေသးတယ္။

ဒီဇင္ဘာလတိုင္းမွာ ဘုရင္မႀကီးဟာ ေတာ္ဝင္မိသားစုရဲ႕ အေျခြအရံ၊ ဝန္ထမ္းေပါငး္ ၅၅၀အတြက္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို လက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ စာအုပ္ေဘာက္ခ်ာေလးေတြေပးေလ့ရွိပါတယ္။ လက္ေဆာင္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ဝန္ထမ္းေတြ သူမ နန္းသက္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာအလိုက္ ကြာျခားသြားပါတယ္။ သူမက ဝန္ထမ္းေတြအခ်င္းခ်င္း ေဝမွ်ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ခရစၥမတ္စ္ ပူတင္းေပါင္း ၁၅၀၀ကိုလည္း လက္ေဆာင္ေပးပါေသးတယ္။

ၿဗိတိန္နန္းတြင္းရဲ႕ အျခားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအတုိင္းပဲ လက္ေဆာင္ေတြကို လက္ခံယူရာမွာလည္း စည္းစနစ္ေတြရွိေနပါေသးတယ္။ Senior Officer က တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ရာထူးတာဝန္အလိုက္ နာမည္ေခၚမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္သက္အၾကာဆံုး ၊ ရာထူးအႀကီးဆံုး ဝန္ထမ္းကေန စတင္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဘုရင္မႀကီးဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ လက္ေဆာင္ကို ကိုယ္တိုင္ခ်ီးျမွင့္ေပးပါေတာ့တယ္။

ဒါဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ၿဗိတိန္နန္းတြင္းမွာ သူမလုပ္ေနက် အစဥ္အလာပါပဲ။
Ref: Reader's Digest: This Is What Queen Elizabeth Gives Her Staff for Christmas

Angelic Demon ( ရိုးရာေလး)