တ႐ုတ္စစ္ေလယာဥ္ေတြ ေတာင္ကိုရီးယားေလေၾကာင္းပိုက္နက္ထဲကိုခ်ိဳးေဖာက္ ဝင္ေရာက္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ဘက္ေလယာဥ္ေတြဟာ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ေတာင္ကိုရီးယားေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဇုန္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ကေျပာပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ပူးတြဲဦးစီးခ်ဳပ္က ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ေလယာဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ F-15K နဲ႔ KF-16K အမ်ိဳးအစားတိုက္ေလယာဥ္ေတြဟာ Ieo-do သႏၲာေက်ာက္တန္းအနီးမွာ တ႐ုတ္ေလယာဥ္ေတြကို လိုက္လံဟန႔္ထားခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ထဲကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစစ္ေလယာဥ္ ၅ စင္း ခ်ိဳးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ စစ္ဘက္သုံး TU-154 အမ်ိဳးစား ေထာက္လွမ္းေရးေလယာဥ္တစ္စင္း၊ j 11 အမ်ိဳးစားတိုက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စင္းနဲ႔ H-6 အမ်ိဳးအစား ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဲဒီ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ေလယာဥ္ ၅ စင္း ဟာ ဂ်ပန္ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဇုန္ထဲကို ခ်ိဳးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဇုန္ဘက္ကို ေရာက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေလေၾကာင္းပိုက္နက္က်ဳးေက်ာ္လာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေပါင္းစုံအႀကီးအကဲဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ဘက္က ဒီပ်ံသန္းမႈဟာ ပုံမွန္ေလ့က်င့္မႈ အစိတ္ပိုင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ Ieo-do သႏၲာေက်ာက္တန္းအနီးက ေတာင္ကိုရီးယားေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးဇုန္ ဟာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးဇုန္ေတြနဲ႔ ထိစပ္ေနပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားေလေၾကာင္းပိုင္နက္ထဲကို တ႐ုတ္စစ္ေလယာဥ္ေတြ ဝင္ေရာက္လာမႈဟာ အခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းထက္ေငြ (ရုိးရာေလး)

Ref : KBS : Chinese Military Planes Violate S. Korean Air Defense Zone