ကမာၻ့အ႐ွည္ဆုံး လူလုပ္ပင္လယ္ကူးတံတား ပင္မေဆာက္လုပ္မႈအပုိင္း သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတုိင္း ၿပီးစီး

လူသားေတြကုိယ္တုိင္ တည္ေဆာက္တဲ့ ကမာၻ့အ႐ွည္ဆုံး ပင္လယ္ကူးတံတား ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ ပင္မေဆာက္လုပ္မႈ အပုိင္းကေတာ့သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ၿပီးစီးသြားခဲ့ပါၿပီ။

ေဟာင္ေကာင္-က်ဴးဟုိင္-မကၠာအုိကုိ ဆက္သြယ္ေပးထားၿပီး ၅၅ ကီလုိမီတာ ႐ွည္လ်ားတဲ့ တံတားကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၆ ႏွစ္၊ ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္ ၈ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ပင္မေဆာက္လုပ္မႈ အပုိင္းမွာ ၂၂.၉ ကီလုိမီတာ ႐ွည္လ်ားတဲ့ ပင္မတံတား၊ ၆.၇ ကီလုိမီတာ ႐ွည္လ်ားတဲ့ ေရေအာက္ဥမင္လုိဏ္ေခါင္းနဲ႔ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးမွာ နည္းပညာ လုိအပ္ခ်က္ အမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ ကြၽန္းတုတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

Y ပုံစံ႐ွိတဲ့ ဒီတံတားေၾကာင့္ ၃ နာရီၾကာျမင့္တဲ့ ေဟာင္ေကာင္-က်ဴးဟုိင္ခရီးစဥ္က နာရီဝက္ပဲ ၾကာျမင့္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းတုိးခ်ဲ့မႈေၾကာင့္ အခုဆုိရင္ ကြမ္တုံ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကၠာအုိ ေဒသသုံးခု တည္႐ွိတဲ့Greater Bay ေဒသက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သြားၿပီး အနာဂတ္ကာလမွာ အဲဒီေနရာ ၃ ေနရာကို တစ္နာရီနဲ႔ အေရာက္သြားႏုိင္ေတာ့မွာပါ။

 

Ref: CCTV
Nz(႐ုိးရာေလး)