ရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ ေတာင္အာဖရိက သမၼတ

ရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ေတာင္အာရိက သမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဇူးမား ဟာ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ဇူးမားဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ရုပ္သံမွတဆင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိခ်ိန္ အတြင္း

သမၼတ ရာထူးကႏုတ္ထြက္တဲ့အေၾကာင္းကိုေၾကညာသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရပါတီ ANC က သမၼတ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ လြတ္ေတာ္ အတြင္း အယံုအၾကည္မရွိအဆုိနဲ႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ စီစဥ္မူေတြရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဇူးမားဟာ သမၼတရာထူးကို ANC ပါတီေခါင္းေဆာင္သစ္ဒုတိယ သမၼတရာမာဖုိဆာကို လႊဲေပးဖုိ႔ ဖိအားေတြရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ဇူးမား ဟာ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ စြဲခ်က္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔က ေတာင္အာဖရိက ရဲေတြဟာ ဇူးမားနဲ႔ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြျဖစ္ၿပီး ခ်မ္သားၾကြယ္ဝတဲ့ ဂတ္တာ မိသားစုရဲ႕ ဂ်ဳိဟန္နက္စ္ဘတ္ၿမိဳ႕က အိမ္ကို စီးနင္းမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဇူးမားဟာ သူရဲ႕ႏုတ္ထြက္ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိခ်ိန္မွာ ANC ပါတီအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြက ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ေစေအာင္ လႊမ္းမိုးမႈေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဇူးမားက သူ႔ေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရတာမ်ဳိး၊ သူေၾကာင့္ပါတီအတြင္း ခြဲျခမ္းသလို ဘယ္ေတာ့မွအျဖစ္ခံမွာမဟုတ္တာေၾကာင့္ ရာထူးကေနႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ပါတီအတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ သေဘာမတူညီမႈေတြရွိေနခဲ့ရင္ေတာင္ သူ ဟာ ANC ပါတီ ရဲ႕ စည္းကမ္းလိုက္နာတဲ့ ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္တယ္လုိ႔ ဇူးမားကေျပာခဲ့ပါတယ္။

Ref: BBC News: South Africa's Jacob Zuma resigns after pressure from party ေကာင္းထက္ေငြ (႐ိုးရာေလး)