ဘဝတစ္ေလၽွာက္လုံး သမၼတျဖစ္ခြင့္ရလာမယ့္ တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င္ဖ်င့္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတသက္တမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္ ဖယ္ရွားလိုက္မွုက သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ကို ဘဝတစ္ေလၽွာက္လုံး သမၼတအျဖစ္

ဆက္ရွိသြားေစသလို ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးက်င္းပရာမွာ သမၼတ သက္တမ္းကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မဲေပးသူ ၂၉၆၄ ဦး ရွိခဲ့တဲ့အနက္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၿပီး အျခားကိုယ္စားလွယ္ သုံးဦးက ၾကားေနမဲေပးခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတည္းက သမၼတ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ပဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ္လို႔ ကန္႔သတ္ထားၿပီး အဲဒီ ဥပေဒအရ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ဟာ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္မွာ ရာထူးက ထြက္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္တိုဘာလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံမွာ အစဥ္အလာကို ေသြဖယ္ၿပီး သူ႕ေနရာကို ဆက္ခံဖို႔ အလားအလာရွိသူကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆေတြကို သူ႕အမည္နဲ႔ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းခဲ့လို႔ သူ႕ရဲ႕အာဏာက ပိုမိုခိုင္မာၿပီး အားေကာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ႕ အဆင့္အတန္းကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူ ဥကၠဌ ေမာ္စီတုံးနဲ႔ အဆင့္တန္းတူ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဟာ စာ႐ြက္ေပၚက သတ္မွတ္ခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဩဇာအႀကီးဆုံး ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံေတြက လႊတ္ေတာ္ေတြ အတိုင္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဒါဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ လက္ေဝခံအဆင့္ပဲလို႔ လူအမ်ားက လက္ခံယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။

Zaw Min Oo (ရိုးရာေလး)