ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း လီေျမာင္ဘတ္ကို ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္

ေတာင္ကိုရီးယားတရား႐ုံတစ္႐ုံးဟာ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း လီေျမာင္ဘတ္ကို အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဖို႔ ခြင္ျ့ပဳေပးလိုက္

တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆိုလ္းၿမိဳ႕ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရေရွ႕ေန ေတြ ဟာ လီေျမာင္ဘတ္ကို စြဲခ်က္မတင္ခင္ ရက္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရေရွ႕ေနေတြက သူဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီေတြဆီကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းလာဘ္ေငြ ရယူခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲထားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ သန္းရွိ ရန္ပုံေငြ တစ္ခုကိုလည္း တရားမဝင္တည္ေထာင္ခဲ့ကာ ကိုယ္ပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲထားပါတယ္။

လီေျမာင္ဘတ္ ဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ထိ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေနရာကို ဆက္ခံသူ ပတ္ဂြန္ေဟးဟာလည္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ အ႐ႈပ္ေထြးေတြေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က သမၼတေရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ အားလုံးနီးပါး ဟာ သမၼတသက္တမ္း မကုန္ဆုံးခင္ နဲ႔ သမၼတရာထူးက ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ အ႐ႈပ္အေထြး ဒါမွမဟုတ္ အျခားျပသာနာေတြမွာပါဝင္ပတ္သက္ မႈေတြရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Zaw Min Oo (႐ိုးရာေလး)