လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြထဲက ေနတိုးအဖြဲ႕နဲ ကမာ့ၻမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပထမဆုံးေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရတဲ့ ကိုလံဘီယာ

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံဟာ လာမယ့္ သီတင္းပတ္မွာ ေျမာက္အတၱလႏၲာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ ေနတိုးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံထဲကို ဝင္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ေနတိုးအဖြဲ႕ထဲကို ပထမဆုံးဝင္ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့တယ္လို႔ ကိုလံဘီယာသမၼတ ဂၽြန္မာႏုရယ္ ဆန္တိုစ့္ကေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ကိုလံဘီယာဟာ ေန တိုးအဖြဲ႕ထဲကို ဝင္ေရာက္ေပမယ့္ စစ္ေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မွာမဟုတ္ဘဲ ကမၻာမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအျဖစ္သာ ဝင္ေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၉ ႏိုင္ငံရွိတဲ့ ေနတိုးအဖြဲ႕ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလက ကိုလံံံံံံံံံံဘီယာနဲ႔ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံျပဳလုပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကိုလံဘီယာသမၼတ ဆန္တိုစ့္ဟာ ကိုလံဘီယာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနတိုးအဖြဲ႕ဟာ ကိုလံဘီယာကို မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလံဘီယာဟာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမွ အက်ိဴးေက်းဇူးမ်ားစြာရေနတယ္လို႔ ကိုလံဘီယာသမၼတေက ေပာပါတယ္။ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံဟာ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအျပင္ အျခားႏိုင္ငံေတြဆီကေန အကူညီလိုအပ္တာေတြ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကိုလံဘီယာနဲ႔ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ဆိုက္ဘာ၊ ေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ အရာေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ ေနတိုးအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နဲ႔ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ကလည္း ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံကို အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံသစ္အျဖစ္ ခြင္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနတိုးအဖြဲ႕ဟာ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံကို လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ မိတ္ဖက္ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ ပထမဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ ခြင္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

Ref: .. Reuter "Colombia to be NATO's first Latin American global partner"

Kaung Htet Ngwe (႐ိုးရာေလး)