စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏိုဘယ္လ္ဆုအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာသုေတသနလုပ္သူႏွစ္ဦးကိုေ႐ြးခ်ယ္

ႏိုဘယ္လ္ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏိုဘယ္ဆုအတြက္ ဝီလီယံေနာ႔ဟတ္စ္နဲ႔ ေပၚ႐ိုမာတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးဟာ ရာသီဥတုအေျပာင္းလဲနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းက စီးပြားေရးအေပၚ ဘယ္လိုမ်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အဓိကထားသုေတသနလုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆြီဒင္သိပၸံနဲ႔ အကယ္ဒမီက ၎တို႔ႏွစ္ဦးဟာ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာကို အခ်ိန္ေပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

ေနာ႔ဟတ္စ္နဲ႔ ႐ိုမာတို႔ဟာ ဆုေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယးလ္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡေနာ႔ဟတ္စ္ဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ ရာသီဥတု အေျပာင္းလဲၾကား ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္မႈပုံစံကို ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ ပထမဆုံးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡ ႐ိုမာဟာလည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ေအာင္ အဓိကက်တဲ့နည္းလမ္းေတြကို သုေတသနလုပ္ခဲ့သူျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုဘယ္လ္ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေဈးကြက္စီးပြားေရးဟာ သဘာဝတရား၊ သိမႈပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ႏႊယ္လဲဆိုတာကို ပုံစံေတြနဲ႔ ရွင္းျပခဲ့တဲ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈအတိုင္းအတာကို သိသိသာသာ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: bbc "Economists win Nobel for work on climate and growth"

Kaung Htet Ngwe (႐ိုးရာေလး)