သူငယ္ခ်င္း အေပၚမွာ ထားရိွသင့္တဲ့ စိတ္ထားမ်ား

၁။ သူ႔ဆီက ကူညီ ေထာက္ပံ့မူေတြကို မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။

၂။ သူ႔ဆီမွာ တစ္ခုခု လိုခ်င္တာ ရိွလို႔ ေပါင္းသင္းတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။

၃။ သူ႔အေပၚ ေကာင္းမြန္ျပီး ရိုးရွင္းတဲ့ စိတ္နဲ႔သာ ေပါင္းပါ။

၄။ သူ႔အမွားေတြ ကိုယ့္အေပၚမွာ လုပ္မိရင္ေတာင္ ခြင့္လႊတ္နိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

၅။ သူ႔အေပၚကို မိမိ တတ္နိုင္သေလာက္ ကူညီေပးပါ။

၆။ သူအဆင္ေျပခ်ိန္မွာ အတူ ရိွေနျပီး အဆင္မေျပခ်ိန္မွာ ေရွာင္ထြက္သြားတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။

၇။ သူငယ္ခ်င္းဆိုတာဟာ ဘဝအတြက္ တကယ္ လိုအပ္တဲ့ သူေတြဆိုတာကို မေမ့ပါနဲ႔။

၈။ သူ၏ အခက္အခဲေတြကို ကူညီ ေျဖရွင္းေပးပါ။