ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ိုးရာအတာသႀကၤန္

သႀကၤန္ ဆိုတဲ့စကားဟာ သကၤႏၲ ဆိုတဲ့ ပါဠိဘာသာစကား သႀကၤႏၲ ဆိုတဲ့ သကၠတဘာသာစကားေတြကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

 

၁။ သႀကၤန္ဆင္းသက္လာပုံ

(က) သႀကၤန္ဟာ ဟိႏၵဴဘာသာကေန ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ဆိုၾကျပါတယ္။ သိၾကားမင္းနဲ႔ ျဗဟၼာမင္းတို႔ အျငင္းပြားရာမွာ သိၾကားမင္းအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ျဗဟၼာမင္းႀကီး၏ ဦးေခါင္းကို ရခဲ့ပါတယ္။ တန္ဖိုးႀကီးလွေတဲ့ ျဗဟၼာမင္းဦးေခါင္းကို ပင္လယ္ထဲပစ္ခ်ရင္ ေရခန္း၊ ေျမႀကီးထဲထားလၽွင္ မီးေလာင္၊ ေလထဲသို႔ ပစ္လၽွင္လဲ သတၱဝါအားလုံး မီးေလာင္ၾကမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သိၾကားမင္းက ကိုင္ထားရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္မွာ တန္ခိုးႀကီးတဲ့ နတ္မင္းႀကီးေတြကို တစ္ႏွစ္လၽွင္တစ္ပါး ဦးေခါင္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ကာ ဦးေခါင္းကို နတ္မင္းႀကီးတစ္ပါးလက္မွ အျခားနတ္မင္းႀကီးတစ္ပါးလက္ထဲသို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကို ပုဏၰားတို႔က တြက္ခ်က္ၿပီး ထိုအကူးအေျပာင္းကာလကို သကၤႏၲ လို႔ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုကာလမွာ သိၾကားမင္းဟာ ေကာင္းမႈထြန္းကားဖို႔နဲ႔ ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြားဖို႔ အတြက္ လူ႕ျပည္ဆင္းေလ့ရွိကာ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း မွတ္ေလ့ရွိၿပီး ေကာင္းသူမ်ားကို ေ႐ႊေပလႊာတြင္ေရးမွတ္ၿပီး မေကာင္းသူမ်ားကို ေခြးသားေရပုရပိုက္မွာ ေရးမွတ္တယ္ လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

 

(ခ) ဒါေပမဲ့ သႀကၤန္ဟာ ဗုဒၶဝင္က်မ္းေတြက ဆင္းသက္လာတယ္ လို႔လည္း ဆိုၾကျပန္ပါတယ္

ေဗဒင္ပညာရပ္မ်ားအရ ကမၻာႀကီးက ေနကိုလွည့္ပတ္ျခင္းကို မိသာရာသီကေန စၾကည့္ရင္ ေမထုန္... မိန္ရာသီကို ေရာက္တဲ့အခါ သူရိယသိဒၶႏၲက်မ္းအရ ၃၆၅ ရက္ ၆ နာရီ ၁၂ မိနစ္ ၃၇ စကၠန္႔ျပည့္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ရဝိဖုဋၿဂိဳလ္စင္မွ မိႆရာသီအစ သုညအႆၤကို ဝင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္ေဟာင္းကေန ႏွစ္သစ္ကိုကူးေျပာင္းတယ္လို႔ မွတ္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္သစ္ကို အမွန္တကယ္ကူးေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္က ေနာက္ထပ္ ၂ ရက္ ၄ နာရီ ၄ မိနစ္ႏွင့္ ၄၀ စကၠန္႔ၾကာမွျဖစ္တယ္ လို႔ဆိုၿပီး ထိုသို႔ ေနသြားရာလမ္းကို ၁၂ ရာသီခြင္ႏွင့္ ၫႈိႏႈိင္းတြက္ခ်က္ကာ လျပကၡဒိန္သုံး ျမန္မာတို႔အတြက္ တန္ကူးလတြင္ သႀကၤန္က်ေရာက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဝင္ က်မ္းဂန္မ်ားအရ ထိုကာလဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ မယ္ေတာ္ဘက္က အမ်ိဳးမ်ားရွိတဲ့ ေဒဝဒဟျပည္ေန မင္းသား မင္းသမီးမ်ား ေရကစားၾကတဲ့ ကာလျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ဆိုၾကျပန္ပါတယ္။

 

၂။ သႀကၤန္ႏွင့္ သိၾကားမင္း

သႀကၤန္မွာ သိၾကားမင္းလူ႕ျပည္ကို ဆင္းေလ့ရွိေၾကာင္း အယူအဆကို စတင္ေဖာ္ထုတ္သူက ပုဏၰားပညာရွိ စႏၵရွိန္ကိုး ျဖစ္ပါတယ္။ သိၾကားမင္းစီး၍ ဆင္းလာသည္ဟူေသာ အ႐ုပ္ေတြဟာလည္း သႀကၤန္က်သည့္ေန႔အေပၚမူတည္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕က သကၠရာဇ္ကိုတည္ကာ ၂ ကိုႏႈတ္ၿပီး ၁၂ ျဖင့္စား၍ ရေသာ အႂကြင္းေပၚမူတည္ကာ အ႐ုပ္ေတြကို သတ္မွတ္ေၾကာင္း သႀကၤန္လက္႐ိုးက်မ္းကို ကိုးကားလ်က္ ဆိုၾကျပန္ပါတယ္။

 

၃။ အတာေရပက္ျဖန္းျခင္းအစႏွင့္ သႀကၤန္စာ

သႀကၤန္အတာေရ ပက္ျဖန္းျခင္းကို ဥေပါသထမင္းႀကီးရဲ႕ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္းက စတယ္လို႔ ေျပာၾကေလ့ရွိကာ ထိုေခတ္က ဘုရင္ေတြဟာ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေခါင္းေဆးမဂၤလာကို က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သႀကၤန္အက်ေန႔မွာ သိၾကားမင္းဟာ နတ္ျပည္မွ လူ႕ျပည့္သို႔ ဆင္းသက္လာၿပီး ထိုဆင္းဆက္လာခ်ိန္ကို သိေစရန္ သႀကၤန္အေျမာက္ကိုေဖာက္ၾကတဲ့အခါ လူေတြက အတာအိုးထဲမွာ ေရထည့္ၿပီး သေျပခက္နဲ႔ ေျမႀကီးကိုေရျဖန္းကာ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ထိုအခါ အႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္ ျဗဟၼဏပုဏၰမ်ားက ေနာင္လမည့္ႏွစ္အတြက္ ေဟာကိန္းျဖစ္တဲ့ သႀကၤန္စာကို ႐ြတ္ဖတ္ ေၾကညာပါေတာ့တယ္။

 

၄။ သႀကၤန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ရာဇဝင္

ျမန္မာ့သမိုင္း မွန္နန္းရာဇဝင္ ပဥၥမအတြဲအရ သႀကၤန္ဟာ ပုဂံေခတ္ နရသီပဟပေတ့မင္း (ခ) တ႐ုတ္ေျပးမင္း (ခ) မင္းေခြးေခ်း လက္ထက္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။

အက်ီစားသန္တဲ့ နရသီဟပေတ့မင္းမွာ ငယ္႐ြယ္လွပၿပီး မာန္မာနႀကီးသူ မိဖုရားငယ္ ေစာလုံ ဆိုတာရွိခဲ့ၿပီး ေစာလုံဟာ နရသီဟပေတ့မင္းရဲ႕ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈကို အခံရဆုံးလဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ပုဂံမွာ ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း ေရဖ်န္းကစားတဲ့ ေရသဘင္ပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး နန္းေတာ္ကေန ျမစ္ဆိပ္အထိ အကာအရံမ်ား ကာရံကာ ျမစ္ဆိပ္၌ တဲထိုးကာ ေရကစားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္ဟာ ေမာင္းမမ်ားပါမက်န္ အစုံအလင္နဲ႔ ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပေလ့ရွိၿပီး မိဖုရားေစာလုံကိုလဲ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

နရသီဟပေတ့မင္းဟာ ေမာင္းမတစ္ေယာက္ကို မိဖုရားေစာလုံရဲ႕ ေခါင္းက ဆံစပါမက်န္ ႐ြဲစိုေအာင္ေလာင္းရန္ တိတ္တဆိတ္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဝိုင္းဝန္းက်ီစားပက္လိုက္တဲ့ ေရဒဏ္ေၾကာင့္ မိဖုရားေစာလုံဟာ အရွက္ႀကီးစြာရခဲ့ၿပီး ဒယိမ္းဒယိုင္ ျဖစ္သြားတာကို နရသီဟပေတ့မင္းက ေမာင္းမမ်ားေရွ႕မွာ ရယ္ေမာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ေစာလုံက မေက်နပ္တာေၾကာင့္ ဘုရင္ ပြဲေတာ္တည္မယ့္ ပြဲေတာ္စာမွာ အဆိပ္ခတ္လုပ္ႀကံခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နရသီဟပေတ့မင္းဟာ လုပ္ႀကံေၾကာင္းသိခဲ့ၿပီး မိဖုရားေစာလုံကို ကြပ္မ်က္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

၅။ သႀကၤန္ရဲ႕အဓိပၸာယ္ နဲ႔ ပိေတာက္ပန္း

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းခ်ိန္မွာ မေကာင္းတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကို ေဆးေၾကာၾကတယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ သႀကၤန္ေရကို ပက္ျဖန္းကာ ႏွစ္စဥ္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးနဲ႔ အစည္ကားဆုံးပြဲေတာ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သႀကၤန္ေရာက္တိုင္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အခ်ိန္အခါသင့္ ပြင့္ေလ့ရွိတဲ့ ပိေတာက္ပန္းေတြေၾကာင့္ "တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္ ပိေတာက္ဆိုပိေတာက္လို႔" ေရွးစကားပုံရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

၆။ ယေန႔ေခတ္သႀကၤန္

ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ သႀကၤန္ကို မ႑ပ္အႀကီးအေသးမ်ိဳးစုံမွာ ေရပိုက္ေတါ ေရေသနက္ေတြ ေရဖလား စတာေတြနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးကစားၾကၿပီး ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ ေခတ္ေပၚသံစဥ္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာသံစဥ္ေတြကို တြဲဖက္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖကာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားေတြလည္း အထူးစိတ္ဝင္တစား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကတာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။

 

Ref : ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ (၁၃)

: မွန္နန္းရာဇဝင္ ပဥၥမတြဲ

: ဟံသာဝတီဦးဘရင္၏ ျမန္မာ့အစဥ္အလာ

: တင္ႏိုင္တိုး၏ သႀကၤန္ပြဲေတာ္

: Wikipedia

 

Cj (႐ိုးရာေလး)