Gods (ဘုရားသခင္မ်ား)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဟာ ဘာသာေရး တစ္ခုခုရဲ႕ အထိန္းအကြပ္ နဲ႔ ေနထိုင္ၾကရတာမ်ားပါတယ္။ မိ႐ိုးဖလာျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္တိုင္သက္ဝင္ယုံၾကည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာတစ္ခုခု ေအာက္မွာ ရွိေနၾကတာပါပဲ။

လက္ရွိကာလမွာေတာ့ ဘယ္ဘာသာမွ မကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာမဲ့ေတြလည္း ရွိလာေနၿပီး ဒါကလည္း ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ မထူးဆန္းတဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဘာသာေရးဆိုတာဘာလဲ? ဘုရားသခင္ေတြဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ? ဘာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဘုရားေတြကို ယုံၾကည္ သက္ဝင္ၾကၿပီး ဘာသာေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနၾကသလဲ?

ဘုရားေတြဟာ သာမာန္လူေတြထက္ အင္မတန္ျမင့္မားတဲ့ ညဏ္ရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာၿပီး လူ႕ဘဝဆိုတာဘာလဲ?၊လူပီသေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္မလဲ? မေသခင္ဘာလုပ္ၾကမလဲ? အစရွိတဲ့ အေျဖေတြကို ေပးႏိုင္သူေတြပါ။ ဘုရားေတြ အားလုံးရဲ႕ အလိုက မေသခင္ အက်ိဳးရွိရွိ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔ အတြက္ ဘဝေနနည္း လမ္းစဥ္ေတြကို ေျပာဆို ဆုံးမေပးလိုျခင္းပါပဲ။

ဘုရားေတြ မေပၚခင္ ေခတ္က လူေတြဟာ ဘာကို ကိုးကြယ္ၾကသလဲ? သူတို႔ေၾကာက္တဲ့ အရာကို ကိုးကြယ္ပါတယ္။ မိုးႀကိဳးပစ္လိုက္လို႔ အပင္ႀကီး တစ္ပင္ ေတြ႕ရင္ မိုးေကာင္းကင္နတ္မင္းႀကီး (သူတို႔အေခၚ ဟုတ္ေကာင္းဟုတ္မယ္) ကို ကိုးကြယ္မယ္။ ပင္လယ္ထဲသြားလို႔ လႈိင္းေလေတြ တိုက္ရင္ ပင္လယ္နတ္မင္းႀကီးကို ကိုးကြယ္မယ္ေပါ့။ လူဟာ တစ္စုံတစ္ခုကို ကိုးကြယ္ရာ ရွာတယ္ဆိုတာ အေၾကာက္တရား ရွိေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာတရားအသီးသီးက ဘုရားေတြအေၾကာင္း ေလ့လာဖတ္႐ႈထားမိတာေလးေတြကို ျပန္မၽွေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း မေျပာခင္ေတာ့ အရင္ဆုံးရွင္းရမွာက ေအဘရာဟမ္းမစ္ ရီေလဂ်ီယမ္ Abrahamic Religion ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာဟြီ (Yahweh) ဘုရားရွင္က တမန္ေတာ္ ေအဘရာဟမ္ Abraham ကို မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပဳစုေစခဲ့တဲ့ က်မ္းမို႔လို႔ ဒီနာမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ BC နဲ႔ AD အေၾကာင္း ေျပာဖို႔ လိုလာပါၿပီ။BC ဆိုတာ Before Christ (ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ) ျဖစ္ၿပီးAD ကေတာ့ Anno Domini ျဖစ္ပါတယ္။ Latin စာ အရွည္အားျဖင့္ ''Anno Domini Nostri Jesu Christi'' ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ အားျဖင့္ ''In the year of our Jesus Christ'' "ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဂ်ီးဆပ္စ္ ရဲ႕ ႏွစ္ကာလမ်ား'' ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ ေျပာရရင္ AD 2018 ဆိုတာ ခရစ္ႏွစ္ 2018 ျဖစ္ၿပီး BC 300 ဆိုတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း 2318 ႏွစ္ကို ရည္ၫႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီဘာသာဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကမၻာ တစ္ဝွမ္း ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး BC 700 ဝန္းက်င္မွာ Judaism(ဂ်ဴးဘာသာ)၊ AD ႏွစ္ အစပိုင္းမွာ Christianity (ခရစ္ယာန္ဘာသာ)၊AD 700 ခန္႔မွာ Islam (အစၥလာမ္) အစရွိသျဖင့္ မူရင္း ဘာသာကေန ေမြးစားခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူသာ အနည္းငယ္ကြဲသြားမယ္၊ ဒီက်မ္းကပဲ လာတာမ္ို႔ အနည္းငယ္ ဆင္တူသေယာင္ျဖစ္ေနမွာပါ။

ပထမဦးဆုံး အေနနဲ႔ကမၻာ့ကိုးကြယ္မႈ အမ်ားဆုံး Christianity (ခရစ္ယာန္ဘာသာ) ရဲ႕ ဘုရားျဖစ္တဲ့ Eternal Being ( ထာဝရ ျဖစ္တည္မႈ) ရဲ႕ အေၾကာင္း ပါ။ အရာရာတိုင္းရဲ႕ ဖန္ဆင္းရွင္ အျဖစ္ လက္ခံ ယုံၾကည္ၾကတဲ့ သူ႕အေၾကာင္းကို ဂ်ီးဆပ္စ္ ခ႐ိုက္စ္ (Jesus Christ) (4 BC- 30 AD or 33 AD) (ေသဆုံးေသာႏွစ္ AD 30 ႏွင့္ AD 33 မေရရာပါ) ေဟာၾကားေျပာဆိုရင္း လူသိမ်ားထင္ရွား လက္ခံလာၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Jesus အေၾကာင္းဆက္ရရင္ Roman Empire (ေရာမအင္ပါယာ)ထဲက ဂ်ဴဒီယာ (Judea) ေဒသ ဘက္သ္လက္ဟန္မ္( Bethlehem) မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ဂ်ဴး(Jew) လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟီေရာ့ (Herod) ဘုရင္ရဲ႕ ''ဂ်ဴးေတြရဲ႕ အနာဂါတ္ ဘုရင္ ေမြးဖြားလာမယ္'' ဆိုတဲ့ အျမင္ေၾကာင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကေလးမ်ားစြာကို သတ္ဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ မိဘေတြဟာ အီဂ်စ္ (Egypt) ကိုထြက္ေျပးခဲ့တယ္။

ငယ္စဥ္မွာေတာ့ သူ႕အေဖေျခရာနင္းၿပီး လက္သမား တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အိႏၵိယ (India)၊ ပါရွား (Persia) တို႔ကို လွည့္လည္ၿပီး အဘိဓမၼာ တရားေတြကို ေလ့လာခဲ့တယ္။( အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာ India မွာ ေဂါတမ ဘုရားပြင့္ၿပီးတာ ႏွစ္ေပါင္း (600) ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္) အႏွစ္ခ်ဳပ္က်မ္းစာ 3 ခုရဲ႕ အဆိုအေရေတာ့ ေဂ်ာ္ဒမ္(Jordan) ျမစ္မွာ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္း (Baptism) ျပဳၿပီးေနာက္ သဲကႏၲာရ ထဲမွာ ရက္ 40 ေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လူေတြကို ဘုရားသခင္ အေၾကာင္း ေဟာေျပာရင္းနဲ႔ ေဆးကုသသူ အျဖစ္ပါ လူေတြသိရွိခဲ့တာပါ။ က်မ္းစာေတြ အရေတာ့ နာဖ်ားမႈမွ စတင္ၿပီး ေသဆုံးၿပီးလူကိုေတာင္ ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ေနာက္ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ သာဝက 13 ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ဟာ သု႔ကို သစၥာ ေဖာက္လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူေျပာတဲ့ အတိုင္းပဲ ဂ်ဳးဒပ္စ္ (Judas) ဆိုတဲ့ သာဝကဟာ ဘုရားေက်ာင္း စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး Jesus ကို အနမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ကို ေငြျပား 30 ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူဟာ ေနာင္တရၿပီး သစ္ပင္မွာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တြဲေလာင္းဆြဲခဲ့တယ္။ အာဏာပိုင္ေတြက သူ႕ကို Jesus ဟာ Son of God ဟုတ္သလားလို႔ ေမးတဲ့ အခါ "It is as u say'' မင္းေျပာသလိုပါပဲလို႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ အာဏာပိုင္ေတြက Jesus ကို ဘုရားသခင္ကို ထိပါး ပုတ္ခတ္ အၾကည္ၫို ပ်က္ေစမႈနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ ပြန္းတီးရပ္စ္ ပိုက္လိတ္ထ္ (Pontius Pilate) ဆိုတာ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္ကေပါ့။ သူ႕ရဲ႕ မိန္းမက Jesus မွာ အျပစ္မရွိပါဘူးလို႔ Pilate ကို ေျပာၿပီး Jesus ကို လႊတ္ဖို႔ နားခ်ခဲ့တယ္။ Pilate ကေတာ့ ဂ်ဴး အာဏာပိုင္ေတြ ေက်နပ္ေအာင္ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက အၿပီးကြပ္မ်က္ခ်င္ေနတာပါ။ ႐ိုမန္ အာဏာပိုင္ေတြအတြက္ အဲဒီ အခ်ိန္ဟာ Feast of passover (အီဂ်စ္ျပည္၌ကၽြန္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္မႈအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔က်င္းပေသာဘာသာေရးပြဲေတာ္) က်င္းပခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အျပစ္သားတစ္ဦးကို လႊတ္ေပးရတဲ့ ထုံးစံရွိပါတယ္။

လူေတြဟာ Jesus ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဘာရက္ဘ္ဘက္စ္ Barabbas ေခၚတဲ့ ဆိုးသြမ္းတဲ့ ဓားျပ ကို အသက္ရွင္ေပးဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Jesus ကို ကယ္လ္ဗရီ Calvary ေတာင္ကုန္းေပၚကို ကြပ္မ်က္ဖို႔ ေခၚေဆာင္သြားပါတယ္။လမ္းမွာ စစ္သားေတြနဲ႔ လူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ႐ိုက္ႏွက္မႈကို ခံရပါေသးတယ္။ Jesus ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ သံနဲ႔ ႐ိုက္ႏွက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ေဘးမွာ သူခိုး ၂ ေယာက္ကိုလည္းပဲ ထို႔အတူ သံနဲ႔႐ိုက္ႏွက္ထားပါတယ္။ စစ္သားေတြဟာ Jesus ရဲ႕ အက်ႌ ေတြ စုတ္ၿပဲကုန္သည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္က်တဲ့ အခါ Jesus က "Father,forgive them,for they don't know what they are doing" "ဖခင္ သူတို႔ဟာ သူ႕တို႔ဘာလုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို မသိၾကတာမို႔လို႔ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ" လို႔ တိုင္တည္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ Jesus ေသသြားတယ္ေပါ့။ ကြပ္မ်က္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ စေနေန႔မွာ Jesus ရဲ႕ မိခင္ ေမရီ Mary ဟာ သူ႕သားရဲ႕ Tomb (ခုေခါတ္အေခၚ အေခါင္း) ကို လာၾကည့္တဲ့ အခါ Jesus ကို မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး။ သူရဲ႕သာဝက ေတြကေတာ့ Jesus ဟာ ေသျခင္းက ရွင္သန္ထေျမာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ေသာမက္စ္ Thomas ဆိုတဲ့ သာဝကကေတာ့ အရွင္လတ္လတ္ မေတြ႕သေ႐ြ႕ေတာ့ သူ သံသယ ရွိတယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ အစၥလာမ္ Islam ဘာသာတရားရဲ႕ ဘုရား အလႅာဟ္ (Allah) ေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ God in Islam ( အစၥလာမ္ ဘာသာရဲ႕ ဘုရား) ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္မွာ လိုပဲ Allah ဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူနဲ႔ လူသားေတြၾကား တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ Muhammad ရွိေနပါတယ္။ Muhammad (AD 570-632) ဟာ Islam ဘာသာတည္ေထာင္သူ၊ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္၊ေတြးေခၚ ပညာရွင္၊ တမန္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ 40 အထိ ကုန္သည္ဘဝနဲ႔ ျဖတ္သန္းေနခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီေနာက္မွာ Allah ဘုရားရွင္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ထူးဆန္းဖြယ္ရာေတြ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၿပီး ဒါဟာ ကိုရမ္ Qur'an က်မ္းရဲ႕အစျဖစ္တဲ့အျပင္ Islam ဘာသာရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ Muhammad ကို မကၠာ (Mecca)မွာ AD 570 က ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ သူငယ္စဥ္က အဲ့ဒီေဒသမွာ မ်ိဴးႏြယ္စုမ်ားေပါင္းမ်ားစြာဟာ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘုရားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ အထင္ရွားဆုံးေနရာကေတာ့ ကတ္ဘာ Kaaba ဆိုတဲ့ေနရာျဖစ္ပီး ေအဗရာဟမ္ Abraham (အစဦးဆုံးက်မ္းေရးသူ) နဲ႔ သူ႕သား အစ္စ္ေမးလ္ Ismail တို႔ က ေဆာက္ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ Mecca ကလူေတြဟာ ဘုရားအမ်ားအျပားကိုးကြယ္မႈ နဲ႔ ႐ုပ္ထုကိုးကြယ္မႈ ပိုမ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ Allah တစ္ဦးတည္းသာလ်င္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ထုကိုးကြယ္စရာ မလိုတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္လာတာပါ။

AD 610 မွာ Muhammad ဟာ ဂ်ာဘယ္လ္အန္ေနာ Jabal al-nour ေတာင္ေပၚမွာ တရားထိုင္ေနတုန္း တမာန္ေတာ္ ေဂဘရီရယ္ Angel Gabriel ေပၚလာၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေတြကို လက္ေဆာင္ပါးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ သူဟာ လူေတြကို အဲ့ဒီအသိအျမင္ေတြကို မၽွေဝခဲ့ပါတယ္။ မကၠာ ကလူေတြကေတာ့ အစပိုင္းမွာ သူ႕ကို ေလွာင္ေျပာင္ ပ်က္ရယ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ Muhammad က ႐ုပ္ထုကိုးကြယ္မႈ နဲ႔ ဘုရားေတြ အမ်ားႀကီး ကိုးကြယ္တာဟာ နည္းလမ္းမွန္မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းေျပာတဲ့ အခါမွာေတာ့ မကၠာက မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ Muhammad ကို အျမင္မၾကည္ေတာ့ပါဘူး။ သူ႕ကို အဲ့ဒီ တရားေတြ မေဟာဖို႔တားေပမယ့္ Muhammad က ဆက္လက္ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္မွာေတာ့ Muhammad နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကို အျမင္မၾကည္ေတာ့ပဲ AD 622 မွာေတာ့ မကၠာ ကေန ေျမာက္ဘက္မိုင္ 260 အကြာက မီဒီနာ Medina ၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ မြတ္စလင္ ျပကၡဒိန္ ရဲ႕ အစ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Muhammad ဟာ Medina မွာ အေသအခ်ာ အေျခစိုက္ၿပီး မြတ္စလင္ အဖြဲ႕အစည္းကို တိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ခံယုံၾကည္သူမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ေနာက္လိုက္အင္အားေတာင့္တင္းလာတယ္။ AD 624 နဲ႔ 628 ၾကားမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈေတြေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ေနာက္မွာေတာ့ Muhammad တို႔အႏိုင္ရၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးၾကတယ္။

Meccan (မကၠာ ၿမိဳ႕သားမ်ား) တို႔ဘက္ကေန စာခ်ပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တာေၾကာင့္ AD 630 မွာ မကၠာၿမိဳ႕ကို သိမ္းယူခဲ့တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ မကၠာၿမိဳ႕သားအမ်ားစုဟာ Islam ဘာသာဝင္ေတြျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ ႐ုပ္ထုကိုးကြယ္မႈ ဆန္႔က်င္သူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ မကၠာ တစ္ဝိုက္က ဘုရား႐ုပ္ထုေတြ အကုန္ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ AD 632 March လမွာ မကၠာၿမိဳ႕ ကို မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ အဓိက တည္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး အယ္ရဖတ္တ္ Arafat ေတာင္ေပၚမွာ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ တရားေဟာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူမိန္းမရွိေနတဲ့ Medina ၿမိဳ႕ကိုျပန္ခဲ့ၿပီး AD 632 June 8 မွာေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ကို မက္စ္ဂ်စ္အန္နာဘာဝီ Masjid an-Nabawi ေခၚတဲ့ Muhammad ပထမဆုံးတည္ခဲ့တဲ့ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းမွာ ျမဳွပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့ ေရွးအက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ တတိယေျမာက္ ဟိႏၵဴ Hindu ဘာသာမွာေတာ့ ဘုရားေတြမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ တျခားဘာသာေတြလို သူမွာ စဦးတည္ေထာင္သူမရွိပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ ႐ိုးရာအစဥ္အလာေတြကေနသာ မ်ားစြာေသာ ပုံစံနဲ႔ ဘုရားေတြရွိေနတာပါ။ BC 1500 ေလာက္ကတည္းကစတင္ခဲ့ၿပီး BC 500 နဲ႔. 300 ၾကားမွာဆိုရင္ အေတာ္ကေလး ခိုင္မာေနခဲ့ပါၿပီ။ ထင္ရွားတဲ့ ဘုရားေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့

(1) Brahma (ဗရပ္ဟမာ)(ျဗဟၼာ) The creator (ဖန္ဆင္းရွင္)လို႔ ေခၚၿပီး ႀကီးျမတ္တဲ့ သုံးဦးေပါင္း အဖြဲ႕မွာ ပထမဆုံး တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ စၾကဝဠာ ထဲက အရာရာကို ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ အဆိုရွိပါတယ္။

(2) Vishnu(ဗစ္ရ္ႏု)(ဗိႆႏိုး)
The preserver(ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ)ျဖစ္ၿပီး Brahma ဖန္တီးတဲ့ စၾကဝဠာ ကို ရွီဗာ Shiva က ဖ်က္ဆီးခဲ့လို႔ ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။(3)Shiva (ရွီဝ)The destroyer (ဖ်က္ဆီးသူ) အေနနဲ႔ အခ်ိန္သံသရာရဲ႕ အဆုံးမွာ စၾကဝဠာ ကို အသစ္အေနနဲ႔ ျပန္လုပ္ဖို႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ Shiva ရဲ႕ အဖ်က္စြမ္းအားက ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(4) Ganapati (ဂ်က္န္ပတီ)The remover of obstacles (အတားဆီးမ်ားဖယ္ရွားသူ) ဟာ Shiva ရဲ႕ ပထမဆုံးသား ျဖစ္ၿပီး ဦးေခါင္းဟာ ဆင္ေခါင္းနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ ကားေတြ ဘာေတြမွာ ဓာတ္ပုံ အေသးေလး ေတြနဲ႔ ေဆာင္ထားတတ္ၾကပါတယ္။

(5) Rama(ရာမ) and Krishna(ခရွစ္ရ္နား) Vishnu ရဲ႕ Avatars (also descent) မ်ိဳးဆက္ေတြ အေနနဲ႔ Rama ဟာဆိုရင္ ဟိႏၵဴ ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ နတ္ဘုရားျဖစ္ၿပီး Ramayana (ရာမာရာနာ)(ရာမာရန ဇာတ္ေတာ္ထဲက သူရဲေကာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ Rama ကို စံျပ သား၊အကို၊ေယာက်ၤား၊ဘုရင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပုံေဖာ္ေလးစားၾကပါတယ္။ တစ္ကမၻာ လုံးနီးပါးသိတဲ့ ဟိႏၵဴ နတ္ဘုရားနာမည္က Krishna ျဖစ္ပါတယ္။ သူကို ဝတ္ျပဳသူေတြကေတာ့ သူကို ခ်စ္ျခင္း၊သနားဂ႐ုဏာနဲ႔ ၾကင္နာယုယျခင္း နတ္ဘုရားအျဖစ္ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။

(6) Saraswati (ဆရပ္စ္ဝတ္တီ)(ဆာရဝတီ)Brahma (ျဗဟၼာ) ရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္ ျဖစ္ၿပီး The goddess of learning (သင္ယူတတ္ေျမာက္ျခင္း နတ္ဘုရားမ) အျဖစ္ ညဏ္ပညာ၊ဂီတ စတာေတြ အတြက္ ေတာင္းဆုျပဳၾကပါတယ္။

(7) Lakshmi(လက္က္ရ္မီ)(လက္ခ်မီး)Vishnu ရဲ႕ၾကင္ယာေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းျခင္း၊ က်န္းမာျခင္းတို႔အတြက္ ေတာင္းဆုျပဳၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ကမၻာ စတုတၳ ေျမာက္ ဘာသာျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ Gautama (ေဂါတမ) ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဆုံးအမေတြ အဘိဓမၼာ ေတြနဲ႔ ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ ဒီဘာသာတရားဟာ BC 600 နဲ႔ 400 ၾကားမွာ ေပၚထြန္းခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ မွာ အဓိက ေခါင္းစဥ္ကြဲႀကီး ႏွစ္ခုရွိေနပါတယ္။ Theravada (သီရာဗာဒါ) (ေထရဝါဒ) နဲ႔ Mahayana (မဟာယန) ျဖစ္ပါတယ္။ Founder (တည္ေထာင္သူ) ျဖစ္တဲ့ Gautama ဟာ BC 563 မွာ Nepal(နီပယ္လ္)(နီေပါျပည္) Lumbini (လမ္ဘီနီ) လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး မိဘေတြက ŚUddhodana And Maya (သုေဒၶါဒနမင္း ႏွင့္ မာယာ) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ မာယာဟာ သူ႕ကိုေမြးၿပီး ၇ ရက္အၾကာမွာပဲ ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ Siddhartha (သိဒၶတၳ) မင္းသားငယ္ဟာ အသက္ ၁၆ မွာ Yahodhara (ယေသာ္ဓယာ) နဲ႔လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ၁၃ ႏွစ္ၾကာ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ခဲ့တယ္။ အသက္ ၂၉ ႏွစ္မွာေတာ့ သူအို၊သူနာ၊သူေသ၊ရဟန္း အစရွိတဲ့ နိမိတ္ေလးပါးကို ဆင္ျခင္မိၿပီး ဇနီး၊သားနဲ႔ အရာရာကို စြန္႔ထားခဲ့ၿပီး ေလာက အမွန္တရားရွာေဖြရန္ ေတာထြက္ခဲ့တယ္။ ၆ ႏွစ္ၾကာေအာင္ အာဟာရျပတ္လပ္ၿပီး အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပမဲ့လည္း သူလိုခ်င္တဲ့အေျဖကို မရရွိဘဲ ေသလုမတတ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ရင္း ေနာက္ဆုံးမွာ အလုံးစုံကိုသိျမင္ႏိုင္တဲ့ ဥာဏ္ရည္နဲ႔ အတူ Buddha (ဘုရားရွင္)အျဖစ္ကိုေရာက္ခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားေဟာျခင္း၊ Sangha (သံဃာ) ဂိုဏ္း ထူေထာင္ျခင္း၊ လူအမ်ားကို ဥာဏ္အလင္းျပျခင္း စသျဖင့္ သူ႕ရဲ႕ အသိအျမင္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းၿပီးေနာက္ အသက္ ၈ဝ အ႐ြယ္မွာ ပရိနိဗၺာန္စံခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ လူေတြအတြက္ အလင္းျပသူ၊ အဘိဓမၼာ တရားေတြ ေဖာ္ထုတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

Ref: Inernet

Zuluu(႐ိုးရာေလး)