အခ်ိန္ယူပါ ၊ တိက်ပါ ၊ ေျပာင္းလဲပါ

ဂ်ပန္ဒႆနပညာမွာ “ ကိုင္ဇန္  (Kaizen) “ ဆိုတဲ့ စကားလုံး ရွိပါတယ္။

ကိုင္ (Kai)ဆိုတာက အေျပာင္းအလဲ (change) ျဖစ္ၿပီး ဇန္ (Zen) ဆိုတာက “ေကာင္းေသာ (good)” လို႕ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲ ေပါ့။ ဒီ သေဘာတရားရဲ႕ အေျခခံကေတာ့ အေရးပါတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို အခ်ိန္ယူၿပီး တိတိက်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီးမွာ တိုယိုတာ ကုမၸဏီဟာ ကိုင္ဇန္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အသုံးခ်ခဲ့တာက စလို႔ ကိုင္ဇန္အယူအဆဟာ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာပါတယ္။ ၁၉၅၀ က စလို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ပန္းတိုင္အေသးေလးေတြ ထား၊ အဲဒီ ပန္းတိုင္ေတြဆီ ေရာက္ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း သြား၊  ပန္းတိုင္အသစ္ေတြ ဆက္သတ္မွတ္၊ အဲဒီကို ဆက္သြား ဆိုတဲ့ “ကိုင္ဇန္” သေဘာတရားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳလာၾကပါတယ္။


 ဒီနည္းကို လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ေတြမွာသာမက တစ္ကိုယ္ရည္ စီမံခန္႕ခြဲမႈေတြမွာပါ သုံးလာၾကပါတယ္။ ဥပမာ- ဘာသာစကား ေလ့လာရာမွာဆိုရင္ ဒီေန႔ကို ေဝါဟာရ ဘယ္ႏွစ္လုံး ေလ့လာမယ္၊ စကားလုံးနည္းရင္ နည္းပါေစ၊ ေလ့လာသေလာက္ကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ သင္ယူသြားမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကူးေပါက္ရင္ ထ လုပ္လိုက္ၿပီး က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေအးရာေအးေၾကာင္း ေနတတ္တာမ်ိဳးဟာ နည္းလမ္းက်နတဲ့ အျပဳအမူ မဟုတ္ပါဘူး။


အဲဒီ နည္းတူပါပဲ။ အခ်ိန္တိုအတြင္း အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာကလည္း လက္ေတြ႔မဆန္ပါဘူး။ ျမန္မာစကားမွာ “ အလွမ္းက်ယ္ ၊ အလယ္ လပ္” ဆိုတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အႀကီးႀကီးေတြ ခ်မွတ္စိတ္ကူးထားမိရင္ တကယ္ မျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အခါမွာ ပို စိတ္ဓာတ္က်ရ၊ စိတ္ပ်က္ရတတ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ဆန္တဲ့၊ တကယ္ ျဖစ္ႏိုင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပန္းတိုင္ငယ္ေလးေတြနဲ႕ တစ္ဆင့္ခ်င္း “ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ “ ေျပာင္းလဲယူတာကသာ အေကာင္းဆုံး ရလဒ္ကို အတိအက် ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေက်ာ္သန္႔ (ရိုးရာေလး)