အမ်ားနဲ႕ တစ္ေယာက္ ၊ တစ္ေယာက္နဲ႕ အမ်ား

 

ငယ္ငယ္က ျဖစ္ဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။

ေက်ာင္းမွာ ဆရာမက ေမးခြန္းတစ္ခုခု ေမးလိုက္မယ္။ တစ္တန္းလုံးက အေျဖတစ္ခုကို တညီတညြတ္တည္း ေျဖၾကမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ သိတဲ့ အေျဖက အဲဒါမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်န္တဲ့ သူေတြအားလုံးက အေျဖတစ္ခုတည္း ေျဖၾကတဲ့ အခါ ကိုယ့္အေျဖ ေျပာလိုက္ရင္ လြဲသြားမလား၊ အဟားခံရမလား ေတြးလာတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ မေျပာျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ အေျဖက မွန္ေနရင္ေတာင္မွ မွားလည္း အကုန္လုံးနဲ႕ အတူတူ အမွားခံလိုက္ေတာ့မယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ေတြးတဲ့ အထိ ျဖစ္လာမယ္။

ဒါ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖိအား ၊ လူမႈဖိအားကို ရင္ဆိုင္ရတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ကြဲလြဲဖို႕ ေၾကာက္ၾကတယ္။ မိတ္ပ်က္မွာ ေၾကာက္လို႔၊ အၿငိဳျငင္ခံရမွာ ေၾကာက္လို႔၊ လူအမ်ားနဲ႕ ေရာေနရင္ အႏၱရာယ္ကင္းလို႔ ဆိုတာမ်ိဳး ေတြးၾကတယ္။ ဒါနဲ႕ပဲ ကိုယ္ မလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာေတြကို အမ်ားနဲ႕ အတူတူ လိုက္လုပ္ၾကတယ္။ ကိုယ္ လုပ္ခ်င္တဲ့ အရာေတြကို အမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး မလုပ္ရဲၾကေတာ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အမ်ားထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတယ္။ တျခားသူေတြနဲ႔ ထူးမျခားနား ျဖစ္လာတယ္။

ဒါ တကယ္ေတာ့ အႏၱရာယ္ ရွိတာပါပဲ။ ေရွးက လူေတြသာ ဒီလို ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို ထုတ္မျပဘဲ အမ်ားအတိုင္းေနခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ လက္ရွိအေနအထားထိ တိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သာ သိဒၵတၳ မင္းသားဘဝမွာ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႕ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို စြန္႔ပယ္ၿပီး ေတာမထြက္ခဲ့ရင္ တရားဓမၼေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ သိရွိခြင့္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ သိပၸံပညာရွင္ေတြသာ လက္ရွိအယူအဆေတြ ကို တင္းတိမ္ၿပီး အသိပညာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြ ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြ မျပဳလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမၻာႀကီးမွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာေတြ ရွားပါးသြားလိမ့္မယ္။

ဒီလို ေျပာလို႔ အမ်ားနဲ႕ မတူတိုင္း ေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကမၻာလုံးနီးပါးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေျခာက္သန္းကို သတ္ခဲ့တဲ့ ဟစ္တလာလို လူေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ကြဲလြဲမႈမ်ိဳးကေတာ့ လူမဆန္တဲ့ ကြဲလြဲမႈမ်ိဳး ျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ။

ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ၊ စံႏႈန္းေတြ မွန္မမွန္ကို ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ လုိအပ္သလို ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆက္မျပတ္ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေနဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီထက္ ပို ေကာင္းတဲ့ ၊ ပို ေနေပ်ာ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းကို ဖန္တီးႏိုင္ၾကမယ္ မဟုတ္လား။

 

ေက်ာ္သန္႕ (ရိုးရာေလး)