အေမ၏ သားသမီးမ်ား

၆- ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ - အေမ့ကိုခ်စ္တယ္၊
၁၀ - ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ -  အားလုံးထက္ အေမဟာအေရးအႀကီးဆုံး၊


၁၆ -ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ - အေမဟာ သိပ္စိတ္ညစ္ဖို႔ေကာင္းတယ္၊
၁၈- ႏွစ္အ႐ြယ္ - အေမ့ေၾကာင့္ အိမ္မွာေတာင္ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး၊
၂၅ - ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ - အေမ ေျပာတာေတြ ေတာ္ေတာ္မွန္ပါလား၊
၃၀ - ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ - အေမ့အိမ္ကိုသြားခ်င္လိုက္တာ၊
၅၀ - ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္-  အေမ့ကို ဆုံး႐ူံးရမွာ ေၾကာက္တယ္၊
၇၀ - ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ - အေမသာ ဒီအခ်ိန္မွာ အနားမွာ ျပန္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ အရာရာဆုံး႐ူံးခံႏိုင္တယ္။

(Credit to original foreign writer.)

လူပိန္း (႐ိုးရာေလး)