Category: Article

အိမ္တြင္းပုန္းတို႔ သႀကၤန္တြင္း ဖတ္စရာစာအုပ္ေတြ

မဂၤလာပါ။ အပတ္စဥ္တင္ဆက္ေပးေနက် ႐ိုးရာေလးရဲ႕ စာအုပ္အၫႊန္းက႑ေလးကေန ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ အယ္ဒီတာရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈအရ သႀကၤန္တြင္းဖတ္စရာ စာအုပ္ ၄၊၅ အုပ္ေလာက္ကို ၫႊန္းေပးပါဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတယ္။ သိုင္းဝတၳဳေတြၫႊန္းရင္မ်ားေကာင္းမလားေပါ့။ ေျပာၾကည့္ေတာ့ ေပးမၫႊန္းဘူးရယ္။

Category: Article

ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ိုးရာအတာသႀကၤန္

သႀကၤန္ ဆိုတဲ့စကားဟာ သကၤႏၲ ဆိုတဲ့ ပါဠိဘာသာစကား သႀကၤႏၲ ဆိုတဲ့ သကၠတဘာသာစကားေတြကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

 

၁။ သႀကၤန္ဆင္းသက္လာပုံ

(က) သႀကၤန္ဟာ ဟိႏၵဴဘာသာကေန ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ဆိုၾကျပါတယ္။ သိၾကားမင္းနဲ႔ ျဗဟၼာမင္းတို႔ အျငင္းပြားရာမွာ သိၾကားမင္းအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ျဗဟၼာမင္းႀကီး၏ ဦးေခါင္းကို ရခဲ့ပါတယ္။ တန္ဖိုးႀကီးလွေတဲ့ ျဗဟၼာမင္းဦးေခါင္းကို ပင္လယ္ထဲပစ္ခ်ရင္ ေရခန္း၊ ေျမႀကီးထဲထားလၽွင္ မီးေလာင္၊ ေလထဲသို႔ ပစ္လၽွင္လဲ သတၱဝါအားလုံး မီးေလာင္ၾကမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သိၾကားမင္းက ကိုင္ထားရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္မွာ တန္ခိုးႀကီးတဲ့ နတ္မင္းႀကီးေတြကို တစ္ႏွစ္လၽွင္တစ္ပါး ဦးေခါင္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ကာ ဦးေခါင္းကို နတ္မင္းႀကီးတစ္ပါးလက္မွ အျခားနတ္မင္းႀကီးတစ္ပါးလက္ထဲသို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကို ပုဏၰားတို႔က တြက္ခ်က္ၿပီး ထိုအကူးအေျပာင္းကာလကို သကၤႏၲ လို႔ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုကာလမွာ သိၾကားမင္းဟာ ေကာင္းမႈထြန္းကားဖို႔နဲ႔ ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြားဖို႔ အတြက္ လူ႕ျပည္ဆင္းေလ့ရွိကာ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း မွတ္ေလ့ရွိၿပီး ေကာင္းသူမ်ားကို ေ႐ႊေပလႊာတြင္ေရးမွတ္ၿပီး မေကာင္းသူမ်ားကို ေခြးသားေရပုရပိုက္မွာ ေရးမွတ္တယ္ လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

 

(ခ) ဒါေပမဲ့ သႀကၤန္ဟာ ဗုဒၶဝင္က်မ္းေတြက ဆင္းသက္လာတယ္ လို႔လည္း ဆိုၾကျပန္ပါတယ္

ေဗဒင္ပညာရပ္မ်ားအရ ကမၻာႀကီးက ေနကိုလွည့္ပတ္ျခင္းကို မိသာရာသီကေန စၾကည့္ရင္ ေမထုန္... မိန္ရာသီကို ေရာက္တဲ့အခါ သူရိယသိဒၶႏၲက်မ္းအရ ၃၆၅ ရက္ ၆ နာရီ ၁၂ မိနစ္ ၃၇ စကၠန္႔ျပည့္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ရဝိဖုဋၿဂိဳလ္စင္မွ မိႆရာသီအစ သုညအႆၤကို ဝင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္ေဟာင္းကေန ႏွစ္သစ္ကိုကူးေျပာင္းတယ္လို႔ မွတ္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္သစ္ကို အမွန္တကယ္ကူးေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္က ေနာက္ထပ္ ၂ ရက္ ၄ နာရီ ၄ မိနစ္ႏွင့္ ၄၀ စကၠန္႔ၾကာမွျဖစ္တယ္ လို႔ဆိုၿပီး ထိုသို႔ ေနသြားရာလမ္းကို ၁၂ ရာသီခြင္ႏွင့္ ၫႈိႏႈိင္းတြက္ခ်က္ကာ လျပကၡဒိန္သုံး ျမန္မာတို႔အတြက္ တန္ကူးလတြင္ သႀကၤန္က်ေရာက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဝင္ က်မ္းဂန္မ်ားအရ ထိုကာလဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ မယ္ေတာ္ဘက္က အမ်ိဳးမ်ားရွိတဲ့ ေဒဝဒဟျပည္ေန မင္းသား မင္းသမီးမ်ား ေရကစားၾကတဲ့ ကာလျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ဆိုၾကျပန္ပါတယ္။

 

၂။ သႀကၤန္ႏွင့္ သိၾကားမင္း

သႀကၤန္မွာ သိၾကားမင္းလူ႕ျပည္ကို ဆင္းေလ့ရွိေၾကာင္း အယူအဆကို စတင္ေဖာ္ထုတ္သူက ပုဏၰားပညာရွိ စႏၵရွိန္ကိုး ျဖစ္ပါတယ္။ သိၾကားမင္းစီး၍ ဆင္းလာသည္ဟူေသာ အ႐ုပ္ေတြဟာလည္း သႀကၤန္က်သည့္ေန႔အေပၚမူတည္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕က သကၠရာဇ္ကိုတည္ကာ ၂ ကိုႏႈတ္ၿပီး ၁၂ ျဖင့္စား၍ ရေသာ အႂကြင္းေပၚမူတည္ကာ အ႐ုပ္ေတြကို သတ္မွတ္ေၾကာင္း သႀကၤန္လက္႐ိုးက်မ္းကို ကိုးကားလ်က္ ဆိုၾကျပန္ပါတယ္။

 

၃။ အတာေရပက္ျဖန္းျခင္းအစႏွင့္ သႀကၤန္စာ

သႀကၤန္အတာေရ ပက္ျဖန္းျခင္းကို ဥေပါသထမင္းႀကီးရဲ႕ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္းက စတယ္လို႔ ေျပာၾကေလ့ရွိကာ ထိုေခတ္က ဘုရင္ေတြဟာ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေခါင္းေဆးမဂၤလာကို က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သႀကၤန္အက်ေန႔မွာ သိၾကားမင္းဟာ နတ္ျပည္မွ လူ႕ျပည့္သို႔ ဆင္းသက္လာၿပီး ထိုဆင္းဆက္လာခ်ိန္ကို သိေစရန္ သႀကၤန္အေျမာက္ကိုေဖာက္ၾကတဲ့အခါ လူေတြက အတာအိုးထဲမွာ ေရထည့္ၿပီး သေျပခက္နဲ႔ ေျမႀကီးကိုေရျဖန္းကာ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ထိုအခါ အႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္ ျဗဟၼဏပုဏၰမ်ားက ေနာင္လမည့္ႏွစ္အတြက္ ေဟာကိန္းျဖစ္တဲ့ သႀကၤန္စာကို ႐ြတ္ဖတ္ ေၾကညာပါေတာ့တယ္။

 

၄။ သႀကၤန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ရာဇဝင္

ျမန္မာ့သမိုင္း မွန္နန္းရာဇဝင္ ပဥၥမအတြဲအရ သႀကၤန္ဟာ ပုဂံေခတ္ နရသီပဟပေတ့မင္း (ခ) တ႐ုတ္ေျပးမင္း (ခ) မင္းေခြးေခ်း လက္ထက္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။

အက်ီစားသန္တဲ့ နရသီဟပေတ့မင္းမွာ ငယ္႐ြယ္လွပၿပီး မာန္မာနႀကီးသူ မိဖုရားငယ္ ေစာလုံ ဆိုတာရွိခဲ့ၿပီး ေစာလုံဟာ နရသီဟပေတ့မင္းရဲ႕ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈကို အခံရဆုံးလဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ပုဂံမွာ ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း ေရဖ်န္းကစားတဲ့ ေရသဘင္ပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး နန္းေတာ္ကေန ျမစ္ဆိပ္အထိ အကာအရံမ်ား ကာရံကာ ျမစ္ဆိပ္၌ တဲထိုးကာ ေရကစားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္ဟာ ေမာင္းမမ်ားပါမက်န္ အစုံအလင္နဲ႔ ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပေလ့ရွိၿပီး မိဖုရားေစာလုံကိုလဲ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

နရသီဟပေတ့မင္းဟာ ေမာင္းမတစ္ေယာက္ကို မိဖုရားေစာလုံရဲ႕ ေခါင္းက ဆံစပါမက်န္ ႐ြဲစိုေအာင္ေလာင္းရန္ တိတ္တဆိတ္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဝိုင္းဝန္းက်ီစားပက္လိုက္တဲ့ ေရဒဏ္ေၾကာင့္ မိဖုရားေစာလုံဟာ အရွက္ႀကီးစြာရခဲ့ၿပီး ဒယိမ္းဒယိုင္ ျဖစ္သြားတာကို နရသီဟပေတ့မင္းက ေမာင္းမမ်ားေရွ႕မွာ ရယ္ေမာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ေစာလုံက မေက်နပ္တာေၾကာင့္ ဘုရင္ ပြဲေတာ္တည္မယ့္ ပြဲေတာ္စာမွာ အဆိပ္ခတ္လုပ္ႀကံခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နရသီဟပေတ့မင္းဟာ လုပ္ႀကံေၾကာင္းသိခဲ့ၿပီး မိဖုရားေစာလုံကို ကြပ္မ်က္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

၅။ သႀကၤန္ရဲ႕အဓိပၸာယ္ နဲ႔ ပိေတာက္ပန္း

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းခ်ိန္မွာ မေကာင္းတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကို ေဆးေၾကာၾကတယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ သႀကၤန္ေရကို ပက္ျဖန္းကာ ႏွစ္စဥ္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးနဲ႔ အစည္ကားဆုံးပြဲေတာ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သႀကၤန္ေရာက္တိုင္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အခ်ိန္အခါသင့္ ပြင့္ေလ့ရွိတဲ့ ပိေတာက္ပန္းေတြေၾကာင့္ "တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္ ပိေတာက္ဆိုပိေတာက္လို႔" ေရွးစကားပုံရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

၆။ ယေန႔ေခတ္သႀကၤန္

ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ သႀကၤန္ကို မ႑ပ္အႀကီးအေသးမ်ိဳးစုံမွာ ေရပိုက္ေတါ ေရေသနက္ေတြ ေရဖလား စတာေတြနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးကစားၾကၿပီး ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ ေခတ္ေပၚသံစဥ္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာသံစဥ္ေတြကို တြဲဖက္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖကာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားေတြလည္း အထူးစိတ္ဝင္တစား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကတာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။

 

Ref : ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ (၁၃)

: မွန္နန္းရာဇဝင္ ပဥၥမတြဲ

: ဟံသာဝတီဦးဘရင္၏ ျမန္မာ့အစဥ္အလာ

: တင္ႏိုင္တိုး၏ သႀကၤန္ပြဲေတာ္

: Wikipedia

 

Cj (႐ိုးရာေလး)

Category: Article

ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈထားပါ

ဘယ္အလုပ္မွာမဆို ၊ ဘယ္အရာကိုမဆို တစ္ခုခု လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ယုံၾကည္မႈရွိျခင္းက သင့္ကို ခရီးတြင္ေစပါတယ္။ မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈရွိျခင္းဟာ ဖန္တီးယူလို႔ရတဲ့ အရည္ခ်င္းေကာင္းတစ္ခုပါ။

Category: Article

အေဟာင္းထဲက အေကာင္းေလးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရသစာအုပ္ေကာင္းေလးတစ္အုပ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလည္း ‘‘မခ်စ္စု’’ စိုက္ခဲ့ၾကဖူးတယ္

‘‘အသစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အေဟာင္းမွာပဲတလည္လည္’’ဆိုတဲ့ စကားေလးကလည္း ရွိေသးတယ္မဟုတ္လား။ အဲဒါေၾကာင့္ အေဟာင္းထဲက အေကာင္းေလးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရသစာအုပ္ေကာင္းေလးတစ္အုပ္ကို မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။

Category: Article

Death (ေသျခင္းတရား)

ေသျခင္းဆိုတာ အရမ္းႀကီး ဆန္းၾကယ္ေနတဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္း သတၱဝါ တိုင္း ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံရမယ္။ သူမ်ားႀကဳံတာကိုလည္း ေတြ႕ရမယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္ ႀကဳံမယ္။ အခ်ိန္မတန္ပဲလည္းႀကဳံမယ္။

Category: Article

သူရမခ်စ္ပို (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သူရဘြဲ႕ရ တစ္ဦးတည္းေသာအမ်ိဳးသမီး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သူရဘြဲ႕ကို အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ရရွိၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သူရဘြဲ႕ရ တစ္ဦးတည္းေသာအမ်ိဳးသမီးကေတာ့ မခ်စ္ပိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ မခ်စ္ပိုကို ၁၉၀၇ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး ရိုးသားျဖဴစင္တဲ့ ထားဝယ္သူေလးတစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ေမာင္တစ္ေယာက္က ဘီအီးတပ္ထဲဝင္ေရာက္သြားေတာ့ ​​ေမာင္ငယ္ကို​​ကို လိုက္ရွာရင္း ေမျမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေမျမိဳ႕မွာပဲ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ပါတယ္။ သူမအမ်ိဳးသားနာမည္ကေတာ့ လွေမာင္ျဖစ္ျပီး တပ္ၾကပ္ရာထူးနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့တာပါ။ 
မခ်စ္ပိုဟာ တိုင္းရင္းသူပီပီ စကားသံဝဲဝဲနဲ႔ စိတ္ရင္းျဖဴစင္သူျဖစ္တာေၾကာင့္ လူခ်စ္လူခင္ေပါသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ ၅ေပသံုးလက္မခန္႔ရွိျပီး စကားေျပာရင္လည္း တိုင္းရင္းသူတို႔ထံုးစံအတိုင္​း ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာေလ့ရွိသလို အလုပ္လုပ္ရင္လည္း ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္တတ္ပါတယ္။ မခ်စ္ပိုရဲ႕အမ်ိဳးသားဟာ တပ္အတြင္းမွာ ထမင္းခ်က္တာဝန္ယူရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ တစ္ခါတစ္ေလမွာ တိုက္ခိုက္တဲ့ အဖြဲ႔ထဲ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ဟာ ေကအင္ဒီအိုတပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္။
မခ်စ္ပိုဟာ ေကအင္ဒီအိုတပ္ဖြဲ႔ တပ္စြဲထားတဲ့နယ္ေျမေတြထဲအထိ ရုပ္ဖ်က္ၿပီး ဝင္ေရာက္ေထာက္လွမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးရဲ႕ ဇနီးတစ္ေယာက္ပီပီ လက္နက္ေတြ၊ ဗံုးေတြကို သူမက ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ရန္သူေတြနဲ႔ ပက္ပင္းတို္းတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ လက္ပစ္ဗံုးနဲ႔ တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ ညဘက္ အငိုက္ဖမ္း ဝင္ေရာက္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြမွာလည္း မခ်စ္ပိုက ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲခဲ့ပါတယ္။ မခ်စ္ပိုရဲ႕သတင္းေပးမႈေတြဟာ တပ္မေတာ္သားေတြအတြက္ အလြန္ပဲ အက်ိဳးေက်းဇူးရခဲ့ပါတယ္။
တစ္ရက္မွာေတာ့ ရန္သူနဲ႔ အဆက္အစပ္ရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ေထာက္ခ်မႈေအာက္မွာ မခ်စ္ပိုအေၾကာင္းကို ေကအင္ဒီအိုေတြက သိရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ မခ်စ္ပိုကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ျပီး ဖမ္းဆီးကာ အမ်ိဳးမ်ိဳးစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းမာတဲ့မခ်စ္ပိုကေတာ့ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ တင္းခံသြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ရန္သူေတြက ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းျပီး ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ မခ်စ္ပိုဟာ ၁၉၄၉ခုနွစ္ ဧျပီလ ၈ရက္ေန႔မွာ က်ဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ မခ်စ္ပိုက်ဆံုးတဲ့ေန႔ရက္ဟာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တပ္မ်ားက မႏၱေလးျမိဳ႕ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျပီး ျမိဳ႕သိမ္းေအာင္ပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္တဲ့ရက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
မခ်စ္ပိုအေလာင္းကို ျပန္ေဖာ္ျပီး ေမလ ၁၆ရက္ေန႔မွာ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ ထိုးဘိုရပ္မွာ စစ္အခမ္းအနားနဲ႔ သျဂိဳလ္ခဲ့ပါတယ္။ မိန္းမသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္ျငား မခ်စ္ပိုရဲ႕ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခ်ြံစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က သူရဘြဲ႔ကို ထုိက္တန္စြာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။ သူရမခ်စ္ပိုရဲ႕ သတၱိရွိမႈေတြကို ေႏွာင္းေခတ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေလးေတြအတြက္ အားက်စရာ အတုယူစရာအျဖစ္ ​ေဖာ္ျပ​​ေပးလိုက္​ရပါတယ္​။ 
Ref: သန္းဝင္းလိႈင္:သမိုင္းတစ္ေကြ႕မွ အေက်ာ္ေဇယ် ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား
Sophia (႐ိုးရာေလး) 
Category: Article

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ေခတ္ေဟာင္းစာအုပ္မ်ား

အပတ္စဥ္ ရိုးရာေလးရဲ႕ တင္ဆက္ေနက် စာအုပ္အညႊန္းက႑ကေန ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ျပန္ဆြဲၾကရေအာင္..
Category: Article

ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့အခ်ိန္ မလိုအပ္တာေတြ မဝယ္မိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

စတိုးဆိုင္ စူပါမားကတ္တစ္ခါသြားတိုင္း မလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ ခဏခဏဝယ္လာျဖစ္တတ္ၾကတယ္ဟုတ္?
ျပီးရင္ အသံုးမတည့္ဘဲနဲ႕ အိမ္မွာ ဟိုနားထား ဒီနားထားနဲ႔ ေခ်ာင္ထိုးထားၾကျပန္ေရာ။ ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း ဒီလုိအျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးရယ္။
တကယ္လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းဝယ္ဖို႔က်ေတာ့ ပိုက္ဆံကမေလာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
အဲ့ဒီေတာ့မလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြမဝယ္မိေစဖို႔ ေစ်းဝယ္လမ္းညႊန္ေလး ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ကုိယ္ဝယ္ရမယ့္ ပစၥည္းေတြကို စာရင္းလုပ္ပါ။
ေစ်းဝယ္မထြက္ခင္မွာ ကိုယ္တကယ္ဝယ္ဖို႕လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ခ်ေရးျပီးစာရင္းမွတ္ပါ။
ဒါမွ ေရွာ့ပင္စင္တာေတြေရာက္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္ဝယ္ရမယ့္ ပစၥည္းစာရင္းၾကည့္ျပီး တစ္ခါတည္း ဝယ္ႏိုင္မွာပါ။ မဟုတ္ရင္ ဟိုေလွ်ာက္ၾကည့္ ဒီေလွ်ာက္ၾကည့္နဲ႕ ဟုိပစၥည္းလိုသလို ဒီပစၥည္းလိုသလိုနဲ႕ မလိုအပ္တာေတြ ထပ္ဝယ္လာမိႏိုင္ပါတယ္။

(၂) တစ္ေယာက္တည္း ေစ်းဝယ္ထြက္ပါ။
ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဘးမွာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ မိသားစု တစ္ေယာက္ေယာက္ပါရင္ အေဖာ္ေတာ့ရတာေပါ့ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္မလိုအပ္တာေတြ ဝယ္ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းက ပိုမ်ားသြားမွာပါ။ ဥပမာ ကိုယ္က အလွကုန္ဝယ္ဖို႔မလိုအပ္ေသးေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းက ဟိုဟာေလးေကာင္းတယ္ ဒါေလးေစ်းတန္တယ္ေျပာရင္ သူ႔အေျပာေနာက္ကို ကိုယ္က ေျမာပါသြားျပီး ဝယ္မိဖို႔ရခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားေနပါျပီ။
ဒီေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း ေစ်းဝယ္ထြက္ပါ ကိုယ့္စာရင္းထဲက ဝယ္စရာေတြ ဝယ္ျပီးသြားတာနဲ႔ အိမ္တန္းျပန္ခဲ့တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

(၃) အြန္လိုင္းကေန ေစ်းသိပ္မဝယ္ပါနဲ႔။
ကိုယ္က အိတ္ေလးတစ္လံုးေလာက္ ဝယ္ဖို႔စဥ္းစားထားတယ္ အြန္လိုင္းကေတြ႔ထားတဲ့အိတ္ေလးကလဲ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့ပံုစံေလးျဖစ္ေနတယ္ ဆိုၾကပါစို႔။ အဲ့တာနဲ႔ပဲ မွာလိုက္တယ္ တကယ္တမ္း အိမ္လဲ ပစၥည္းေရာက္ေရာ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ကြာလတီလဲမဟုတ္ ပံုစံကလဲ ဓါတ္ပံုထဲ ျမင္ထားတာနဲ႔အျပင္မွာေတြ႔ရတာနဲ႔မတူပဲ ျဖစ္ေနရင္ ကိုယ့္အတြက္ အပိုပစၥည္းတစ္ခု တိုးလာေစမွာပါ။ အြန္လိုင္းက မွာတဲ့ပစၥည္းတိုင္းက ကြာလတီမေကာင္းဘူးလို႔ေျပာတာ မဟုတ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႔တဝက္ေလာက္ကေတာ့ ကိုယ္ေမ်ွာ္လင့္ထားတဲ့ပစၥည္းမ်ိဳးျဖစ္မလာပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဝယ္ခ်င္ရင္ အျပင္မွာ အရင္ၾကည့္ပါ ျပီးေတာ့မွ ဝယ္ပါ။

       အခုေျပာျပထားတာေလးေတြကေတာ့ ေစ်းဝယ္တဲ့အခါမွာ မလိုတာေတြမဝယ္မိေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေျခခံအခ်က္ေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေလးေတြလဲ မွ်ေဝေပးခဲ့ပါဦးလို႔။

Chan Chan (ရိုးရာေလး)

Category: Article

ေမတၱာတရားကို ေဖာ္က်ဴးထားတဲ့ ဂ်ပန္ကာတြန္းစီးရီးစ္မ်ား

အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနက် ႐ုပ္ရွင္အၫႊန္းက႑မွ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ႐ိုးရာေလး ပရိသတ္ႀကီးကို ၫႊန္းေပးခ်င္တာကေတာ့ ဂ်ပန္ ကာတြန္းစီးရီးစ္ (၂)ခုပါ။ အရင္တစ္ပတ္ကလည္း ကာတြန္း၊ ဒီတစ္ပတ္လည္း ကာတြန္းဆိုၿပီးေတာ့ေတာ့ မၿငိဳျငင္လိုက္ပါနဲ႔။ ဂ်ပန္စီးရီးစ္ေတြဟာ လူ႐ုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ မျခားေကာင္းလြန္းတာအျပင္ တခ်ိဳ႕ဇာတ္ကားေတြဆို လူေတြနဲ႔ ႐ိုက္လို႔ မႏိုင္လို႔ Anime အျဖစ္ထုတ္ရတာေတြေတာင္ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕Anime series ေတြကို လူေတြနဲ႔ ျပန္႐ိုက္တဲ့အခါမွာလည္း မူရင္းအႏွစ္သာရ ပ်က္သြားတာမ်ိဳးေတာင္ ႀကဳံဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Anime Series ေတြကိုလည္း အထင္မေသးေစခ်င္ပါဘူး။ ကဲ ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ ဘယ္Anime Series ေတြ ၫႊန္းေပးမလဲဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္…

Category: Article

ေတာ္ဝင္သဇင္တို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္  

ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္က အကယ္ဒမီေပးပြဲေတြ ၾကည့္ၾကတဲ့အခါမွာ သဇင္ပန္းမ်ားမ်ား ပန္လာတဲ့ မင္းသမီးက အကယ္ဒမီက်ိန္းေသေပါက္ရမယ္လို႔
Category: Article

Courage (ရဲစြမ္းသတၱိ)

သတၱိ ဆိုတာ ဘာကို ေခၚပါသလဲ။ တစ္စုံ တစ္ေယာက္နဲ႔ ရန္ျဖစ္တာဟာ သတၱိ ရွိတာလား။ တိုက္ရဲ ခိုက္ရဲတာဟာ သတၱိလား။ သူမ်ား မလုပ္ရဲတာကို လုပ္တာဟာ သတၱိ လား

Category: Article

Behaviour (အျပဳအမူ)

     တစ္ခါတစ္ေလ မွာ ကို္ယ့္ရဲ႕ ဘာမဟုတ္တဲ့ အျပဳအမူေလးဟာ
Category: Article

ပါရီရဲ႕ ႏွလံုးသည္းပြတ္ သို႔မဟုတ္ လုဗ္ျပတိုက္

အႏုပညာေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့သူေတြ ႏွလံုးသားနဲ႔ခံစားတတ္သူေတြအတြက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ သို႔မဟုတ္ ပါရီျမိဳ႕ရဲ႕ လုဗ္(Louvre)ျပတိုက္ကို
Category: Article

AGE (အသက္အရြယ္)

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ မွာ တစ္ခါတစ္ေလ ၾကားရတတ္တဲ့ စကားေတြ