ျမန္မာ့ေစာင္း

ယေန႔ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔ အသံုးျပဳေနၾကတဲ့ေစာင္းမ်ားမွာ ေလးကိုင္းပံုသဏၭာန္ေစာင္းနဲ႔ ႀတိဂံပံုသဏၭာန္ေစာင္းဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ေလးကိုင္းပံုသဏၭာန္ေစာင္းဟာ ႀတိဂံပံုသဏၭာန္ေစာင္းထက္ ပိုမိုေရွးက်ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။

သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ျမန္မာ့ေစာင္းဟာ ခရစ္ ၈၀၂ခုႏွစ္ ပ်ဴေခတ္ကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရွးဦးတူရိယာမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေၾကး၊ ၾကိဳး၊ သားေရ၊ ေလ၊ လက္ခုပ္စတဲ့ တူရိယာငါးပါးမွာ ေစာင္းဟာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ေစာင္းကို ၾကိဳးတပ္တူရိယာမ်ားအနက္ တူရိယာဘုရင္လို႔ တင္စားေခၚေဝၚခဲ့ၾကပါတယ္။ ထီးနန္းအဆက္ဆက္သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ေစာင္းကို ဂႏၶဗၺေစာင္း သို႔မဟုတ္ ဇာတိေစာင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီေစာင္းမွာ ၾကိဳးခုႏွစ္ေခ်ာင္းပါ၀င္ပါတယ္။

ဆိုင္းဝိုင္းမွာ ဗံုမ်ားကို ပတ္စာထည့္တဲ့အခါ ေၾကးေနာင္ကို စံထားရပါတယ္။ ေၾကးေနာင္ကို အသံညွိတဲ့အခါ ႏွဲသံကို စံထားရပါတယ္။ ႏွဲသံအတြက္ လက္ေပါက္ေဖာက္တဲ့အခါ ေစာင္းသံကိုနာခံျပီးေဖာက္ၾကရတဲ့အတြက္ ေစာင္းဟာ ဂီတအားလံုးရဲ႕အဓိကအသံလို႔ဆိုၾကပါတယ္။ ျမန္မာတို႔မွာ ေစာင္းေကာက္နဲ႔ဗ်ပ္ေစာင္းဟာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဗ်ပ္ေစာင္းဟာ ဗ်ပ္လို အဝိုင္းျပား၊ အိုးမွာ လက္ရံုးတပ္ထားတဲ့ ၾကိဳးတပ္တူရိယာျဖစ္ျပီး ေရွးေခတ္ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြတီးတဲ့ ဗ်ပ္ေစာင္း သို႔မဟုတ္ ပ်ဴေခတ္ ဗူးဗ်ပ္ေစာင္းပံုစံမ်ိဳးျဖစ္မယ္လို႔ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။ ခရစ္ႏွစ္ ၈၀၂ခုႏွစ္မွာ ပ်ဴမင္းသားသုနႏၵ၊ အမတ္ၾကီး နာက်ကုဥၥနဲ႔ မဟာေသနတို႔ဦးေဆာင္တဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံေရာက္ ပ်ဴသံအဖြဲ႔မွာ ပ်ဴဂီတအကအဖြဲ႔ပါပါတယ္။ တန္မင္းဆက္သမိုင္းမွာေဖာ္ျပထားတာက သူတို႔မွာ တူရိယာ ၂၂မ်ိဳးပါလာျပိး အဲ့ဒီအထဲမွာ ေစာင္းအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ ပါ၀င္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေစာင္းကို ေရွးဘုရင္မ်ားလက္ထက္ အေတာ္ႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ၾကျပီး ထီးသံုးနန္းသံုးအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကရံုသာမက ေတာင္သူလယ္သမား ဆင္းရဲသားမ်ားကလည္း ႏွစ္သက္စြာ တီးခတ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ့ေစာင္းေကာက္ဟာ ေလွပံုသဏၭာန္ရွိျပီး ရြက္တိုင္ေကြးမွာ ေလးအားျဖစ္ဖို႔ ေလးၾကိဳးကိုဆြဲတဲ့ အခါမွာ ေလးကိုင္းဟာ ေကြးညြတ္သြားတဲ့ ေလးကိုင္းသဏၭာန္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ေစာင္းဟာ တစ္ျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေစာင္းေတြနဲ႔မတူပဲ တစ္မူအသြင္ထူးျခားတဲ့ ပံုစံရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ေစာင္းမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိျပီး လက္ရံုးပိုင္းနဲ႔ ကိုယ္ထည္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရံုးပိုင္းမွာ ေကြးေကာက္ပံုသဏၭာန္သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ သဇင္ေခြလက္ရံုး (သဇင္ပန္းရဲ႕ႏြဲ႔ေႏွာငး္ေကြးညႊတ္ေနဟန္ကို အတုယူထား)၊ ေမ်ာက္ထုိင္လက္ရံုး(ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ထိုင္ေနစဥ္ ေဘးတုိက္ျမင္ရပံုကို ပံုစံတူျပဳထား) နဲ႔ ငါးမွ်ားခ်ိန္လက္ရံုး(ငါးမွ်ားခ်တ္၏ေကြးေကာက္ပံုကို အတုယူထား) တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမ်ာက္ထိုင္လက္ရံုးနဲ႔ေစာင္းဟာ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး လက္ရံုးမွာခ်ည္တဲ့ ဘြဲ႕ၾကိဳးျမဲျခင္းေၾကာင့္ ေစာင္းၾကိဳးအေလွ်ာ့အတင္း နည္းတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ေစာင္းကိုယ္ထည္ပိုင္းဟာ ေလာင္းေလွသဏၭာန္ရွိျပီး ေစာင္းအိုးကို ေရွးအဆိုအရ ေတာင္ကုန္းေျမျမင့္ေဒသမွာေပါက္တဲ့ ပိေတာက္သားနဲ႔ဲျပဳလုပ္တာပိုေကာင္းတယ္လို႔ဆိုျပီး ပိေတာက္သားနဲ႔ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းေတာ့ ပိေတာက္သားအျပင္ ယမေနသား၊ ကြ်န္းသားအျဖဴ၊ ယင္းမာသားတို႔နဲ႔လည္း ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။ ေစာင္းအိုးထြင္းရာမွာ “ေရွ႕စကားေနာက္ဖလား”ဆိုျပီး ဆိုရိုးရွိတဲ့အတိုင္း ေစာင္းအိုးရဲ႕ဦးပိုင္းကို စကားရြက္ပံုသဏၭာန္နဲ႔ ပဲ့ပိုင္းကို ဖလား၏ေအာက္၀န္းသဏၭာန္ရွိေစပါတယ္။ ျမန္မာေစာင္းေကာက္အျပင္ ၁၉၂၂မွာ ျမန္မာ့ေစာင္းျပားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေစာင္းေကာက္ဟာ လွပႏုနယ္ျပီး တန္ဖိုးၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ေစာင္းပညာသင္လိုေသာ္လည္း ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားရင္သယ္ယူရလြယ္တာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ ၾကိဳးညွိရလြယ္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ေစာင္းပညာလိုက္စားသူမ်ားနဲ႔ အခ်ိဳ႕ေစာင္းပညာရွင္မ်ားဟာ ေစာင္းျပားကိုပိုမိုသံုးစြဲလာၾကပါတယ္။

အစက ေစာင္းၾကိဳး ခုႏွစ္ၾကိဳးရွိျပီး ေနာက္ပိုင္း ဆယ့္သံုးၾကိဳးမွသည္ ဆယ့္ေျခာက္ၾကိဳးအထိ တီထြင္လာၾကပါတယ္။ ေစာင္းၾကိဳးေလးေတြကို ပိုးေကာင္ဥမွရရွိတဲ့ ပိုးခ်ည္မွ်င္အစိမ္းမ်ားမွ ၾကိဳးအျဖစ္ျပဳျပင္ယူရပါတယ္။ ဒီပိုးၾကိဳးဟာ အ၀ါေရာင္ရွိတဲ့အတြက္ ခင္ဝါၾကိဳးလို႔ စာဖြဲ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေစာင္းသံဖ်ားေခၚ ေအာက္ဆံုးၾကိဳးမွ အထက္ဆံုးဒံုးၾကိဳးအထိ ၾကီးစဥ္ငယ္လိုက္ အလိုရွိေသာအသံေပၚမူတည္ျပီး ပိုးၾကိဳးကို အပင္လိမ္အျဖစ္ ေသးအၾကီးက်စ္ၾကရပါတယ္။ ေစာင္းၾကိဳးခ်ည္ရာတြင္ ခ်ည္ေသာဘြဲ႔ (ပန္ပြား)ၾကိဳးနဲ႔ ယင္းေစာင္းၾကိဳးကို ဆက္သြယ္ျပီး လက္ရံုးဘြဲ႔ (ပန္းဖြား)ၾကိဳးေလ်ာ့မက်ေစရန္ အထစ္မ်ားျပဳလုပ္ျပီး ေႏွာင္ၾကိဳးတည္းရေၾကာင္း မွတ္သားရပါတယ္။

ကိုးကား။ ျမန္မာ့ေစာင္းသိေကာင္းစရာႏွင့္တတ္ေကာင္းစရာ(သုေတသီရာမညကိုကိုႏိုင္)

Sophia (ရိုးရာေလး)