ကေလးေတြကိုစာဖတ္ခ်င္လာေအာင္ဘယ္လိုတိုက္တြန္းမလဲ

ေက်ာင္းမတက္ေသးခင္ အရြယ္ႏွင့္ ကေလးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စာဖတ္စြမ္းရည္ဟာ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းတာကေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္ ကေလးငယ္မ်ားစြာဟာ စာအုပ္ဖတ္ျခင္းထက္ တီဗီၾကည့္ျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္းေတြကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ကေလးကိုစာဖတ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။
အဆင့္ (၁)
ကေလးငယ္ ငယ္ရြယ္စဥ္တည္းကစတင္စာဖတ္ျပပါ - လူမ်ားစြာဟာကိုယ့္ရဲ႕မိဘမ်ားအိပ္ရာဝင္ပံုျပင္ေလးမ်ားဖတ္ျပတတ္တဲ့ အမွတ္ရစရာေလးေတြကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကပါတယ္။ ကေလးငယ္ကိုစာဖတ္ျပျခင္းေၾကာင့္ စကားလံုးေလးမ်ားကိုခ်စ္တတ္လာၿပီးစာဖတ္ျခင္းကိုျမတ္ႏိုးလာေစျခင္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးပါတယ္။
• ကေလးငယ္ကိုစာဖတ္ျပျခင္းဟာ စာဖတ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အရာမ်ားစြာကိုလည္း စံနမူယူေစထိုက္ပါတယ္။ ဥပမာ- စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဘယ္လိုကိုင္ရတယ္၊ စာရြက္ေတြကို ဘယ္လိုလွန္ရတယ္၊ ပံုႏွိပ္စာလံုးေလးမ်ားဟာ ဘယ္လိုအသံ၊ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးစတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
• ကေလးကိုစာဖတ္ျပတဲ့အခါမွာ ဇာတ္လမ္းအပိုေလးေတြ တမင္တကာထည့္သြင္းေျပာေပးသင့္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာေစၿပီးေတာ့ စကားလံုးနဲ႔ ဝါက်စာေၾကာင္းမ်ားဟာဘယ္လိုဆိုတာကို တြန္းအားေပးေစပါတယ္။
ကေလးငယ္က စာဖတ္တတ္ဖို႔ သင္ယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စာလံုးေတြ ကူရွာေပးခိုင္းျခင္းမ်ဳိးနဲ႔ စကားလံုးေလးေတြ အသံထြက္ကိုကူထြက္ဆိုေစျခင္းစတာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တုိက္တြန္းပါ။

အဆင့္ (၂)
ကေလးငယ္ရဲ႕အခန္းထဲကိုစာအုပ္ေတြ ထည့္ထားေပးပါ - အနီးနားပတ္လည္မွာစာအုပ္မ်ားနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာရတဲ့ ကေလးမ်ားဟာသင္ယူျခင္းနဲ႔ စြန္႔စားလိုျခင္းေတြမွာစာအုပ္ေတြကိုမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားဖို႔ သင္ယူနားလည္ေစပါတယ္။

အဆင့္ (၃)
သင့္ရဲ႕ကေလးငယ္အတြက္ စာဖတ္ျခင္းစံနမူနာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါေစ - သင္ ဘယ္ေလာက္ စာအုပ္မ်ားဖတ္႐ႈျခင္းအား ႏွစ္သက္သေဘာက်သည္ကိုသင္၏ ကေလးငယ္ ေတြ႕ျမင္ပါေစ။

အဆင့္ (၄)
ကေလးႀကီးပ်င္းလာသည့္အခါ ကေလးမ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္ ဝါသနာႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါ - အခ်ဳိ႕ေသာနယ္ပယ္မ်ားမွာစာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ဟာဘယ္လိုအသိပညာဗဟုသုတေတြ၊ အသိအျမင္ေတြကိုခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ျပသေပးပါ။

အဆင့္ (၅)
ကေလးငယ္မ်ားကိုသူတို႔ကိုယ္တိုင္ စာအုပ္အသစ္မ်ားရွာေဖြဖတ္႐ႈရန္ တိုက္တြန္းပါ - ကေလးငယ္အားစာအုပ္မ်ား ျပသဖတ္႐ႈေစျခင္းသည္ စိတ္ဝင္စားမႈအဆင့္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သလိုစာအုပ္သစ္မ်ားကိုကိုယ္တိုင္ရွာေဖြဖတ္႐ႈေသာကေလးမ်ားသည္ အမွီခိုကင္းေသာစိတ္အေျခအေနတိုးျမင့္ျခင္းကိုအက်ဳိးေက်းဇူးရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ (၆)
ကေလးငယ္ကိုစာၾကည့္တုိက္ကတ္ ထားရွိေပးပါ - စာၾကည့္တိုက္ဆိုတာဘယ္လိုမ်ဳိးအံ့ၾသစရာေတြ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေတြ ရွိတဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာလံုး ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မယ္ ့ကမ႓ာေလာကအသစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို ကေလးငယ္အား ျပသပါ။ ကေလးငယ္၏ အခ်ိန္ဇယားထဲတြင္ စာၾကည့္တိုက္သို႔ သြားေရာက္ျခင္းအားထည့္သြင္းထား၍ မၾကာခဏစာၾကည့္တိုက္သို႔ အတူတူသြားေရာက္ေပးသင့္ပါသည္။

အဆင့္(၇)
ကေလးငယ္မ်ားစာဖတ္လွ်င္ ဆုခ်ပါ - ဥပမာသင့္ကေလးငယ္သည္ ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ခန္႔ တစ္ပတ္ၾကာစာဖတ္လွ်င္ ကေလးငယ္အားသူႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ စားစရာတစ္ခုခုႏွင့္ ဆုခ်ျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ပါ။
HtetHtet Tin Zar (႐ိုးရာေလး)
Ref : Knowledge : How to Encourage Kids to Read