Emotional Intelligence (EQ) ျမင့္တဲ့သူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း (၇)မ်ိဳး

သင့္မွာ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ရင္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္မသံုးသပ္ႏိုင္ရင္၊ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္ဓာတ္က်၀မ္းနည္းမႈကို မစီမံႏိုင္ရင္၊ သင္ဟာဆက္ႏြယ္ပတ္သတ္မႈေတြမွာ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိရင္ သင္ဟာ ဘယ္ေလာက္ဘဲေတာ္ေနပါေစ အျမင့္ကိုမေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ Emotional Intelligence (EI) ဆိုတာ အတိအက်အားျဖင့္ ဘယ္လိုေျပာႏိုင္သလဲ။ Psychology Today ကေနျပီးေတာ့

၁။ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စိတ္ခံစားခ်က္ေတြသာမက တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကိုလည္း တိတိက်က်ေရြးထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း။

၂။ သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အထူးသျဖင့္စဥ္းစားတဲ့ေနရာေတြနဲ႕ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းတဲ့ေနရာေတြမွာ ထုတ္သံုးႏိုင္ျခင္း။

၃။ သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ေတြနဲ႕ သင့္ကိုယ္တိုင္ကို စီမံခန္႕ခြဲထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီး အျခားသူေတြကိုလည္း အားေပးႏိုင္ေသာ (သို႕) စိတ္ျငိမ္သက္ေစႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိျခင္း လို႕ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

• EI ျမင့္တဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသံုုးသပ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ တစ္ျခားအလုပ္သမားေတြကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္ျပီးေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

• EI ျမင့္တဲ့သူေတြဟာလည္း ေဖာက္သည္ေတြဆင္ေျခေပး အျပစ္တင္တာေတြကို သည္းခံႏိုင္တဲ့အျပင္ သူတို႕ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္အစား အက်ိဳးရလဒ္ကို ဦးစားေပးတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ပိုေအာင္ျမင္ေလ့ရွိပါတယ္။

• အကယ္၍လုပ္ငန္းခြင္မွာ IQ တူတဲ့လူႏွစ္ေယာက္အလုပ္လုပ္ရင္ေတာင္ EQ ျမင့္တဲ့တစ္ေယာက္က ကုမၸဏီနဲ႕ ပိုျပီးကိုက္ညီပါတယ္။ ေအာက္ကအခ်က္ေတြကေတာ့ EI ျမင့္တ့ဲသူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း (၇)ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ သူတို႕ဟာ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ပါ။ EI ရွိတဲ့လူေတြဟာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမွာကို မေၾကာက္ပါဘူး။ သူတို႕အတြက္ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတာ ဘ၀အတြက္လိုအပ္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ့ သူတို႕ဟာ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ တတ္ပါတယ္။

၂။ သူတို႕ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသိပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ဘယ္ေနရာေတြမွာေတာ္ျပီးေတာ့ ဘယ္ေနရာေတြမွာ သင္ယူဖို႕လိုေသးသလဲဆိုတာ သိပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕အားနည္းခ်က္က သူတို႕ကိုမဆြဲခ်ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႕ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုနဲ႕ အသင့္ေတာ္ဆံုး ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း သူတို႕ သိပါတယ္။

၃။ သူတို႕ဟာ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိပါတယ္။ EI ဟာျမင့္တဲ့သူေတြဟာ တစ္ျခားသူေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္တဲ့အတြက္ အလုပ္ခြင္မွာ အရမ္းအေရးပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြကို နားလည္ေပးႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ဖို႕ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ေပၚလာမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

၄။ သူတို႕ဟာ စင္းလံုးေခ်ာေတြမဟုတ္ပါ။ လူေတြဟာ စိတ္အားထက္သန္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ EI ေတြအေနနဲ႕ကေတာ့ စင္းလံုးေခ်ာဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ နားလည္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ မကၽြမ္းက်င္တဲ့အခါမွာ အမွားေတြကို လုပ္တတ္ျပီးေတာ့ အမွားေတြကေနတစ္ဆင့္ ျပန္သင္ယူပါတယ္။

၅။ သူတို႕ဟာ ဟန္ခ်က္ညီတဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ က်န္းက်န္းမာမာ အလုပ္နဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဝဟန္ခ်က္ညီမႈဟာ ဘယ္ေလာက္ထိအေရးပါလည္းဆိုတာ သိပါတယ္။ သူတို႕ဟာ အအိပ္၊ အစားကိုလည္းဂရုစိုက္ျပီးေတာ့ အလုပ္အျပင္ တစ္ျခားစိတ္၀င္စားစရာ ၀ါသနာေတြကိုလည္း ထားရွိတတ္ပါတယ္။

၆။ သူတို႕ဟာ စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေမြးရာပါ အသစ္အဆန္းေတြကို ရွာေဖြလိုစိတ္နဲ႕ စူးစမ္းလုိစိတ္ေတြက သူတို႕အနားမွာရွိေနတဲ့ လူေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ကဲ့ရဲ႕တာေတြထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကို ပိုမိုရွာေဖြပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ေမးခြန္းအမ်ားၾကီးကို ေမးေလ့ရွိျပီး အေျဖအသစ္ေတြအတြက္ အဆင္သင့္တံခါးဖြင့္ထားပါတယ္။

၇။ သူတို႕ဟာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖို႕ေကာင္းတယ္။ EI ျမင့္တဲ့သူေတြဟာ တစ္ေန႕တစ္ေန႕ ဘယ္အရာေတြကို ေက်းဇူးတင္သင့္သလဲဆိုတာ အျမဲေတြးေတာေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျပီးေတာ့ သူတစ္ပါးကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့ သူမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့အျပင္ သူတို႕ဘ၀ကိုလည္း ၀င္ေရာက္ဖ်က္စီးခြင့္ မေပးပါဘူး။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ရိုးရာေလး ပရိတ္သတ္ေတြလည္း ဒီအရည္အခ်င္းေတြထဲက ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ျပည့္စံုေနျပီလည္း ဆိုတာ သံုးသပ္ျပီးေတာ့ EI ျမင့္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကပါစို႕လား

Ref: Success: 7 Qualities of People with High Emotional Intelligence

ေက်းေက်း (ရိုးရာေလး)