ထီထြင္ဥာဏ္ကြင့္ျမဴးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္(၅)ဆင့္

၁၉၄၀ ခုႏွစ္မွာ James Webb Young ဆိုတဲ့ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိက တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ အေတြးအျမင္ေတြရရွိဖို႕တြက္ ေအာက္ပါ အဆင့္ (၅)ခ်က္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႕ လိုတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Yong အေနနဲ႕က ထီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ဥာဏ္ဆိုတာ ဘာမွမရွိတဲ့ ေနရာကေန တစ္ခုခုရေအာင္ဖန္တီးလိုက္တာခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႕ အရင္ရွိျပီးသားအရာေတြရဲ႕ အပိုင္းအစေတြကို ဆက္ျပီးေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့တဲ့အရာေတြကို ဖန္းတီးလိုက္တာလည္းပါဝင္ပါတယ္။

အဆင့္ (၁) - အရင္းအျမစ္ေတြကို စုေဆာင္းပါ။ ပထမဦးဆံုးေနနဲ႕ သင္ဟာသင္ယူရပါမယ္။ ဒီအဆင့္မွာ သင့္အေနနဲ႕ (၁) သင့္အလုပ္နဲ႕ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ အေသးစိတ္က်တဲ့အရာေတြကို တိုက္ရိုက္သင္ယူရပါမယ္။ (၂) က်ယ္ျပန္႕တဲ့ ယူဆခ်က္ေတြနဲ႕ ပိုျပီးစြဲသြားေစေအာင္ ေယဘုယ်အရင္းအျမစ္အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း သင္ယူရပါမယ္။

အဆင့္ (၂) - သင့္ေခါင္းထဲမွာရွိတဲ့ အရင္းအျမစ္အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႕ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ၾကည့္ပါ။ ဒီအဆင့္မွာေတာ့ သင္ သင္ယူခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို မတူညီတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို ခ်ိန္ညွိျပီး ဆက္စပ္မိသြားေအာင္လုပ္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳကို ခံစားျပီး မတူညီတဲ့ ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ျခင္းနဲ႕ ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။

အဆင့္ (၃) - ျပႆနာေတြကေန ေရွာင္ထြက္လာခဲ့ပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႕ သင့္ကိုယ္သင္ ျပႆ နာေတြကေန လံုးလံုးျမွဳပ္ေနမယ္အစား သင့္ရဲ႕စိတ္ကို ထြက္ခြင့္ေပးလိုက္ျပီးေတာ့ သင့္ကို စိတ္လႈပ္ရွားေစျပီး ခြန္အားျဖစ္ေစတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္လိုက္ပါ။

အဆင့္ (၄) - သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးေတြကို သင့္ဆီျပန္လာခြင့္ေပးလိုက္ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕အခ်ိန္ေတြမွာသင့္ဟာ ေတြးေတာေနတာေတြကို ရပ္လိုက္ျပီးေတာ့ သင့္ဆီအေတြ႕အျမင္ေတြ လွည့္၀င္လာတာကိုေစာင့္ျပီး စိတ္ကူးအသစ္ အင္အားအသစ္နဲ႕ ဖန္တီးလိုက္ပါ။ သင္ဟာ အျမဲေတြးေတာေနျပီး စိတ္ပင္ပန္းခံေနစရာမလိုပါဘူး။

အဆင့္ (၅) - ျပန္လည္တံု႕ျပန္မႈေတြအေပၚအေျချပဳျပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးအသစ္ကို ပံုေဖာ္တိုးတက္ေစပါ။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဘယ္အေတြးမဆို ကမာၻကိုခ်ျပဖို႕လိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေ၀ဖန္မႈေတြကို လက္ခံျပီး လိုအပ္သလို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ (၅)ဆင့္ဟာ သင့္မွာ တီထြင္ဥာဏ္ကြန္႕ျမဴးတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတစ္ခုရရွိဖို႕ ျဖတ္ေက်ာ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင့္ေတြျဖစ္ျပီး ရိုးရာေလး ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။

Ref: Jamesclear:Five step creative process

ေက်းေက်း (ရိုးရာေလး)