ဘာေၾကာင့္ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အရွည္ၾကာဆံုးခုႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။

ရိုးရာေလးစာဖတ္သူတို႔ကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ဟာ သမိုင္းမွာ အၾကာဆံုးခုႏွစ္သကၠရာဇ္တစ္ခုဆိုတာပါပဲ။ ဆိုလိုတာက သူ႔ရဲ႕အခ်ိန္ကာလဟာ က်န္ႏွစ္ေတြထက္ ပိုၾကာရွည္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ အေျဖကေတာ့ သူက တစ္ျခားႏွစ္ေတြထက္ ၂စကၠန္႔ပိုမိုၾကာခဲ့ပါတယ္တဲ့။

ဘယ္လိုေၾကာင့္ပါလိမ့္။ အေျဖရွာၾကည့္ရမယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ သူကရက္ထပ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အျခားႏွစ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထက္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ရက္စာပိုရွည္လ်ားမွာ အေသအခ်ာပါ။ ထပ္ျဖည့္ရမယ္ဆိုရင္ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔မွာ တစ္စကၠန္႔စာ ထပ္ေပါင္းထည့္ထားျပီး ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔မွာ ေနာက္စကၠန္႔စာထပ္ေပါင္းထည့္ထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက အခ်ိ္န္တိုင္းတာသူေတြဟာ ဒီအခ်က္ကို လက္ခံျပီး သူတို႔ရဲ႕နာရီေတြအခ်ိ္န္ေတြကို လိုက္ညွိခဲ့ပါတယ္လို႔ New York Timesက တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီလိုစကၠန္႔ေတြထပ္ေပါင္းထည့္ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ရက္ထပ္ႏွစ္ေတြမွာ ရက္ေတြထပ္ေပါင္းထည့္တာနဲ႔ အေၾကာင္းရင္းျခင္းအတူတူပါပဲ။ ကမၻာရဲ႕လည္ပတ္မႈကိုေလ့လာရင္း UTC ( coordinated universal time) နဲ႔ လိုက္လံခ်ိန္ညွိတာျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူတို႔သတိမထားမိေလာက္ေပမယ့္ ဒီလုိခ်ိ္န္ညွိမႈမ်ိဳးကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁မွာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၃နာရီ ၅၉မိနစ္ ၅၉စကၠန္႔ ျပီးရင္ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ေန႔ ၀နာရီ ၀မိနစ္ ၀စကၠန္႔ျဖစ္ရမယ့္အစား ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၃နာရီ ၅၉မိနစ္ ၆၀စကၠန္႔ျပီးမွ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ေန႔ ၀နာရီ ၀မိနစ္ ၀စကၠန္႔ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စကၠန္႔ေတြ ထပ္တိုးဖို႔လိုတယ္ဆိုရင္ International Earth Rotation and Reference Systems Service ကေနျပီးေတာ့ ေျခာက္လၾကိဳတင္ေၾကျငာေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: Reader’s Digest
Sophia (ရိုးရာေလး)