တန္ဖိုးျဖတ္မရတဲ့ မဂၤလာလက္ေဆာင္

အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အေဂ်းျမဴႏြတ္(Ajay Munot) ဆိုတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ဟာ ႐ူပီးေငြ သိန္း ၇၀ မွ ၈၀ ေလာက္ကို သမီးျဖစ္သူရဲ႕ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမွာ

အသုံးျပဳဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ မဂၤလာပြဲကို ေငြေၾကးအကုန္က်မ်ားစြာနဲ႔ က်င္းပမယ့္အစား အိမ္ေျခမဲ့ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ အိမ္ေဆာက္ေပးဖို႔အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ပါတယ္။

မဂၤလာပြဲအတြက္ သုံးဖို႔ လ်ာထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြအားလုံးနဲ႔ အိမ္အလုံးေပါင္းကိုးဆယ္ကို ဧကႏွစ္ဆယ္ ေျမေပၚမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ေပးမယ့္သူေတြကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနထိုင္သူေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ အခ်က္သုံးခ်က္အေပၚ မူတည္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ဆင္းရဲသူေတြ၊ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ေတြမွာ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ေနရသူေတြနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါမရွိသူေတြကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစားခဲ့တာပါ။

အိမ္တစ္လုံးခ်င္းစီတိုင္းဟာ အက်ယ္၁၂ ေပ အရွည္၂၀ ေပရွိတယ္လို႔သိရၿပီး အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းရရွိကာ ျပတင္းေပါက္ႏွစ္ခု ပါရွိပါတယ္။ ေရနဲ႔ လၽွပ္စစ္မီး အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္လည္း ဖန္တီးေပးထားတာေၾကာင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဖခင္ျဖစ္သူရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေျပာင္းလဲလိုက္မႈကို သမီးျဖစ္သူ ရွီရာ(Sherya) နဲ႔ အမ်ိဴးသားျဖစ္သူတို႔ကေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ဖခင္ဆီက အေကာင္းဆုံး မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ကို ရရွိလိုက္တာျဖစ္တယ္ လို႔လည္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Paradise(yyl)

Ref: Independent.co.uk