သတိထား အသုံးျပဳသင့္တဲ့ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ (Roll-on)

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ႐ိုးရာေလးပရိသတ္ေတြကို တစ္ကိုယ္ရည္သုံးပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll on)နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သိထားသင့္တဲ့ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ေရခ်ိဳးၿပီး ခ်က္ခ်င္း ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on) ကို အသုံးမျပဳသင့္ဘဲ ေရစင္ေအာင္ သုတ္ၿပီးမွ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ ေခၽြးထြက္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တဲ့ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ (Roll-On) ေတြဟာ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့အေရျပားေပၚမွာသာ အသုံးျပဳဖို႔ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ိဳင္းေမြး ရိတ္ၿပီး/ႏုတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on)ကို အသုံးမျပဳသင့္ပါဘူး။ အဓိကအားျဖင့္ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on)မ်ားတြင္ အရက္ပ်ံပါဝင္မႈမ်ားစြာရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေမႊးရိတ္ထားတဲ့အေရျပားကို နာက်င္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

မေန႔က အသုံးျပဳထားတဲ့ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီအလႊာေတြကို သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ဘဲ ထပ္မံအသုံးျပဳၾတာကို လုံးဝေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႕သန္႔ရွင္းတဲ့ အေရျပားေပၚမွာပဲ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on)မ်ားကို အထပ္ထပ္အသုံးျပဳျခင္းဟာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစတဲ့အျပင္ အေရျပားေပၚတြင္ အညစ္အေၾကး(ဂ်ီး)အလႊာေတါကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

သင္အသုံးျပဳတဲ့ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on) အမ်ိဴးစားေပၚမူတည္ၿပီး ေန႔တိုင္းအသုံးျပဳဖို႔ လို/မလိုကို စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on) ေတါဟာ ၄၈နာရီအထိတာရွည္ခံေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေန႔တိုင္းအသုံးျပဳဖို႔မလိုအပ္ပါဘူး။ ေခၽြးထြက္မႈေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး စိုစြတ္မႈမရွိေတာ့တဲ့ ညေနခင္းေရခ်ိဳးၿပီးအခ်ိန္မွာ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on)အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ က်န္အခ်ိန္ေတြမွာ အသုံးျပဳျခင္းထက္ အက်ိဳးအာနိသင္ ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on) ေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ ပစၥည္းရဲ႕ေကာင္းကြက္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္းထက္ သဘာဝပစၥည္းေတြပါဝင္မႈကိုလည္း အထူးဂ႐ုျပဳသင့္ပါတယ္။ သဘာဝပစၥည္းအမ်ားစုနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on) ေတြဟာ အသားအေရ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-On) ေတြက အဝတ္အစားကို စြန္းထင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္အသုံးျပဳေနတဲ့ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll on) အမ်ိဴးအစားေပၚမူတည္ၿပီး အဝတ္အစားအေရာင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တဲ့အျပင္ ခ်ိဳင္းလိမ္းဆီ(Roll-on) အသုံးျပဳၿပီးမွသာ အဝတ္အစားေတြကို ဝတ္ဆင္သင့္ပါတယ္။

 

Ref: Internet

Paradise(႐ိုးရာေလး)