ျခားနားျခင္းနွစ္ခုျကားမွ

ဘဝဆိုတာ အဆင္ေျပျခင္း၊ အဆင္မေျပျခင္းဆိုတဲ့ ျခားနားျခင္းႏွစ္ခုၾကားမွာ အျမဲတည္႐ွိေနတာပါ...

သင္အဆင္ေျပတဲ့ ကာလတစ္ခုမွာ အဆင္မေျပခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို အျမဲမွတ္မိေနပါေစ...ဒါမွသာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အဆင္မေျပျခင္းေတြကို မၾကဳံေတြ႔ေစႏိုင္မွာပါ...

သင္အဆင္မေျပမႈေတြ ၾကဳံေတြ႔တဲ့အခါ ဘယ္သူ႕အေပၚကိုမွ အျပစ္တင္ၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ မေပးပါနဲ႔...အဆင္မေျပျခင္းကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ သတိၱမ်ိဳးေမြးပါ...

ေလာကႀကီးမွာ သင္ရယ္ေနတဲ့အခ်ိန္ သင့္ရယ္သံကိုၾကားၿပီး လူအမ်ားက သင့္လို က်ယ္ေလာင္စြာ ရယ္ေမာၾကပါလိမ့္မယ္..

သင္ငုိေႂကြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သင့္လို ဘယ္သူကမွ လိုက္ၿပီး ငိုေႂကြးေနမွာမဟုတ္ပါ...

 

MayAster@ေမအက္စတာ (ရိုးရာေလးပရိသတ္)