မ်က္မွန္တပ္ရတဲ့သူေတြဟာ ပုံမွန္ထက္ပိုၿပီး အသိဥာဏ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ

မ်က္မွန္တပ္ေလ့ ရွိတဲ့သူေတြဟာ မ်က္မွန္ေလးတပ္ထားမွ သူတို႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာပုံစံေလးနဲ႔ ပိုမိုလွပ လိုက္ဖက္တယ္လို႔ ခံစားရေစတာပါ။

အခုအခါ စူးစမ္းရွာေဖြသူေတြရဲ႕ အဆိုအရ အမွန္တကယ္ကို မ်က္မွန္တပ္ရတဲ့သူေတြဟာ အျမင္အာ႐ုံေကာင္းမြန္ၿပီး မ်က္မွန္တပ္စရာမလိုတဲ့ သူေတြထက္ ပိုၿပီး ဥာဏ္ေကာင္းေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

University of Edinburgh ရဲ႕ စူစမ္းရွာေဖြေလ့လာသူေတြဟာ အျမင္အာ႐ုံနည္းတဲ့သူေတြနဲ႔ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားေလ့ရွိျခင္းရဲ႕ ဆက္စပ္မႈေတြကို ကမာ႓႕ အႀကီးဆုံးေလ့လာမႈအျဖစ္ သိျမင္ျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္စဥ္မွာ သတိျပဳ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

ဩစေတးလ် ဥေရာပနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကမွ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ကေန ၁၀၂ ႏွစ္အတြင္းရွိ လူေပါင္း ၃၀၀၄၈၆ ရဲ႕ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေတြရဲ႕ ေတြးေခၚမႈေတြကို စမ္းသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥာဏ္ရည္ပိုင္း စမ္းသပ္မႈမွာ အမွတ္ျမင့္သူေတြရဲ႕ ၃၀ ရာႏႈန္းဟာ အမွတ္နိမ့္တဲ့သူေတြထက္ မ်က္မွန္လိုအပ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

သိျမင္နားလည္ ေတြးေခၚတတ္ျခင္းဟာ ႏွလုံးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာေတြမွာလည္း အေထာက္အကူျပဳေနပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဦးေႏွာက္ပုံမွန္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အယ္ဇိုင္းမား (Alzheimer) ေရာဂါကို ေလ့လာဖို႔အတြက္ပါ အေထာက္အကူ ျပဳမယ္လို႔ပါ ယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။

သူတို႔ဟာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ၁၄၈ မ်ိဳးဟာ မွတ္ဥာဏ္၊ အက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ေတြးေခၚတတ္ျခင္း၊ စိတ္ရဲ႕ သိျမင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္စဥ္နဲ႔ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အတိုင္းအတာေတြအေပၚ ဆက္စပ္ေနတာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

 

Ref : Daily Mail "People who wear glasses really ARE smarter: Being highly-intelligent makes you 30% more likely to have genes for poor vision, say scientists"

Cj (႐ိုးရာေလး)