သတိျပဳသင့္ေသာ မိတ္ေဆြအတုအေယာင္တို႔ရဲ႕ စ႐ိုက္ (၈) မ်ိဳး

ကၽြန္မတို႔ေနထိုင္ရာ ေလာကႀကီးမွာ နည္းပညာေတြ ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမၽွ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ ၊ တစ္ဦး အေပၚ တစ္ဦး မယုံၾကည္ရမႈေတြလည္း ပိုမိုႀကီးထြားလာပါတယ္။ “လူအေၾကာင္းေပါင္းၾကည့္မွ သိ” ဆိုေပမဲ့

မိတ္ေဆြတု မွန္း ခ်က္ခ်င္း မရိပ္မိဘဲ ေရရွည္ေပါင္းမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡ လွလွေတြ႕မွာ မလြဲမေသြပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူေတြမွာ ပိုၿပီး သတိရွိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြစစ္နဲ႔ မိတ္ေဆြတုရဲ႕ ကြဲျပားတဲ့ျခားနားခ်က္က ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနမလဲ...

 

၁။ မိတ္ေဆြစစ္က လူတိုင္းကို အေလးထားတယ္။ မိတ္ေဆြတုကေတာ့ ဩဇာ အာဏာရွိသူကိုပဲ အေလးထားတယ္။

၂။ မိတ္ေဆြစစ္က အခ်ိန္တိုင္းနီးပါး ကိုယ့္အေပၚေကာင္းၿပီး ကူညီေပးတယ္။ မိတ္ေဆြတုကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ လၽွိဳ႕ဝွက္အႀကံအစည္ရွိတဲ့ အခ်ိန္မွသာ ေကာင္းတယ္။

၃။ မိတ္ေဆြစစ္က လူေတြရဲ႕ အေလးေပးမႈကို ရေအာင္ မႀကိဳးစားဘူး။ မိတ္ေဆြတုကေတာ့အေရးေပးတာကို မရမက ခံခ်င္တယ္။

၄။ မိတ္ေဆြစစ္က သူ႔ကို လူေတြ သေဘာက်ေအာင္ အတင္းလုပ္မယူဘူး။ မိတ္ေတြတုကေတာ့ လူေတြ သေဘာက်လာေအာင္ ႀကိဳးစားေနထိုင္တယ္။

၅။ မိတ္ေဆြစစ္က သူတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတယ္။ မိတ္ေဆြတုကေတာ့ အတင္းတုပ္တာမ်ားတယ္။

၆။ မိတ္ေဆြစစ္က ႂကြားဝါျခင္းမရွိဘူး။ မိတ္ေဆြတုက အခ်ိန္တိုင္း ဟန္ေရးျပတယ္။

၇။ မိတ္ေဆြစစ္က သူတို႔ကတိအတိုင္း အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားေနထိုင္တယ္။မိတ္ေဆြတုကေတာ့ ကတိကို လြယ္လြယ္ေပးၿပီး လြယ္လြယ္ေမ့ပစ္တယ္။

၈။ မိတ္ေဆြစစ္က သူတစ္ပါးကို ေလးစားၿပီးမၾကာခဏ ခ်ီးက်ဴးေပးတယ္။ မိတ္ေဆြတုက သူတစ္ပါးကို ေဝဖန္ ေျပာဆိုၿပီး သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လူတတ္ႀကီးလုပ္ေလ့ရိွတယ္။

 

Ref: Truth inside of you

Alice May (႐ိုးရာေလး)