စမတ္ဖုန္းေတြက ထြက္လာတဲ့ အျပာေရာင္အလင္းက မ်က္စိကြယ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစ

သိပၸံဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္ေတြရဲ႕ အဆိုအရ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ စမတ္ဖုန္းေတြရဲ႕ အလင္းေရာင္ဟာ မ်က္လုံးကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

အိုဟိုင္းယိုး (Ohio) မွာ ရွိတဲ့ တိုလီဒို တကၠသိုလ္ (Toledo University) ရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈအရ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းေတြကေန ထြက္လာတဲ့ အျပာေရာင္ အလင္းတန္းဟာ ဓာတ္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး မ်က္လုံးအတြင္းက အလင္းေရာင္ကို အာ႐ုံခံစားသိျမင္ႏိုင္တဲ့ ဆဲလ္ေတြကို ေသေစႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မ်က္လုံးအတြင္းပိုင္း ႂကြက္သားေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ယိုယြင္းလာေစၿပီး အျမင္အာ႐ုံရဲ႕ တခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေစတဲ့ အေျခအေနေတြကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ ၇ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ေလာက္ဟာ ဒီအေျခအေနေတြထဲက တခ်ိဳ႕လကၡဏာေတြ ခံစားရႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်က တစ္ဝက္ေလာက္ထိ ရွိေနတယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြအရ ကိုးကား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တိုလီဒို တကၠသိုလ္က ေဒါက္တာ အာဂ်စ္ ခါ႐ူနရာသီ (Ajith Karunarathne) ကေတာ့ အျပာေရာင္ အလင္းတန္းေတြရဲ႕ ဆက္တိုက္ထိေတြ႕မႈေတြ ျဖစ္မယ္ဆို မ်က္ၾကည္လႊာနဲ႔ မ်က္လုံးေတြက အလင္းတန္းေတြကို ပိတ္ပင္တားဆီး မထားႏိုင္တာေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေတြ ပိုလို႔ ႀကီးမားလာမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Ref : The Telegraph "How blue light from smartphones can speed up blindness"

Cj (႐ိုးရာေလး)