လက္ထပ္လက္စြပ္ကို လက္သူႂကြယ္မွာ ဝတ္ဆင္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း

လက္ထပ္လက္စြပ္ကို လက္သူႂကြယ္မွာ ဝတ္ဆင္ရတာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဆို႐ိုးတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီဆို႐ိုးအရ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းေတြမွာ အဓိပၸာယ္တစ္ခုစီ ရွိေနပါတယ္။

လက္မ - မိဘကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

လက္ၫိုး - ေမြးခ်င္း ေမာင္ႏွမေတြကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

လက္ခလယ္ - မိမိကိုယ္ကိုယ္ ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

လက္သူႂကြယ္ - ဘဝ လက္တြဲေဖာ္ကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

လက္သန္း - မိမိေမြးလာတဲ့ သားသမီးေတြကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္

ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ -(က) ပုံမွာျပထားတဲ့အတိုင္း မိမိရဲ႕ လက္ေတြကို ထိပ္ျခင္းဆိုင္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ လက္ခလယ္ကို ေခါက္ပါ။ လက္ခလယ္ကိုေခါက္ၿပီး ေက်ာခ်င္းကပ္လိုက္ပါ။ က်န္တဲ့လက္ေတြကိုေတာ့ မေခါက္ပါနဲ႔။ ကပ္ထားတဲ့ လက္မထိပ္ေတြကို ခြာၾကည့္ပါ။ ခြာလို႔ ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ လက္မဆိုတာ မိဘကို ရည္ၫႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔က်ရင္ မိဘဆိုတာ မိမိနဲ႔ ခြဲခြာရမွာျဖစ္တာကို လက္မေလးေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။

(ခ) လက္ၫိုးဟာ ေမြးခ်င္း ေမာင္ႏွမေတြကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ ေမြးခ်င္းေတြဆိုတာ တစ္ေန႔က်ရင္ သူတို႔ဟာ ကိုယ္ပိုင္မိသားစု၊ ကိုယ္ပိုင္ဘဝေတြကို ေလၽွာက္လွမ္းၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္လက္ၫိုးေတြဟာလည္း ခြာၾကည့္တဲ့အခါ ကြာသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) လက္သန္းဆိုတာ မိမိရဲ႕သားသမီးေတြကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ မိမိရဲ႕သားသမီးေတြဆိုတာလည္း ေနာက္တစ္ခ်ိန္ မိမိနဲ႔ အတူရွိေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခြဲခြာရမယ့္ လူေတြထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ လက္သန္းေလးေတြကို ခြာၾကည့္လိုက္ပါ။

(ဃ) လက္ေခ်ာင္းထိပ္ေတြ အားလုံး ခြာလို႔ရေပမဲ့လည္း လက္သူႂကြယ္ကေတာ့ ခြာလို႔ မရပါဘူး။ လက္သူႂကြယ္ဆိုတာ မိမိရဲ႕ ဘဝၾကင္ေဖာ္ကို ရည္ၫႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္သက္လုံး ကိုယ္နဲ႔ အတူ ေအးတူပူမၽွ ေသသည္ထိ ေနရမယ့္သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္သူႂကြယ္မွာသာ လက္ထပ္လက္စြပ္ကို ဝတ္ဆင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Team (႐ိုးရာေလး)