အိပ္ခန္းထဲမွာသုတ္ဖို႔ ဘယ္အေရာင္က အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မလဲ

စာဖတ္သူတို႔ရဲ႕ အိပ္ခန္းထဲမွာ သုတ္ထားတဲ့ေဆးေရာင္က ဘာအေရာင္မ်ားျဖစ္ေနမလဲ။ အိပ္ခန္းရဲ႕အေရာင္ဟာ အိပ္စက္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာကိုေကာ ၾကားဖူးပါသလား။

သုေတသနပညာရွင္ေတြကေတာ့ အိပ္ခန္းအေရာင္က အိပ္စက္မႈအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္ေနတာကို စူးစမ္းဖို႔အတြက္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕အိမ္ေတြဆီသြားေရာက္ေလ့လာၿပီး သုေတသနျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သုေတသနရလဒ္ေတြအရ သိလာခဲ့ရတဲ့ အိပ္ခန္းအေရာင္နဲ႔ အိပ္စက္ခ်ိန္ဆက္စပ္မႈေတြက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းပါပဲ။

 

အိပ္ခန္းအေရာင္          တစ္ညလွ်င္ပ်မ္းမွ်အိပ္စက္ခ်ိန္ပမာဏ

အျပာေရာင္                   ၇ နာရီ ၅၂ မိနစ္

အဝါေရာင္                     ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္

အစိမ္းေရာင္                  ၇ နာရီ ၃၆ မိနစ္

ေငြေရာင္                       ၇ နာရီ ၃၃ မိနစ္

လိေမၼာ္ေရာင္                 ၇ နာရီ ၂၈ မိနစ္

အနီေရာင္                     ၆ နာရီ ၅၈ မိနစ္

ေရႊေရာင္                       ၆ နာရီ ၄၃ မိနစ္

ခဲေရာင္                         ၆ နာရီ ၁၂ မိနစ္

အညိဳေရာင္                   ၆ နာရီ ၅ မိနစ္

ခရမ္းေရာင္                   ၅ နာရီ ၅၆ မိနစ္

 

Ref: Men'shealth "The best color for your bedroom"

TH (႐ိုးရာေလး)