ဆြမ္းဆန္ထဲ ၾကြက္ေခ်းေရာ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုဟာ ေကာင္းတယ္လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားက ယူဆထားသည့္တိုင္ေအာင္ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြထဲမွာ အဖြဲ႕အစည္းနာမည္ကို ဖ်က္မယ့္သူေတြ ရွိေန၊ ပါဝင္ေနတတ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ ၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းထဲက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေကာင္းတဲ့ လူေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ အဖြဲ႕ဝင္အားလုံး တစ္ေယာက္မက်န္ေတာ့ ေကာင္းခ်င္မွ ေကာင္းမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကို နားလည္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ နည္းတူပဲ ။ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ရွိတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မေကာင္းရုံနဲ႕ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕လုံး မေကာင္းသူေတြပဲလို႔ ၿခဳံငုံေကာက္ခ်က္ခ်တာကလည္း လက္ေတြ႔မက်ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ “ ငါးခုံးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံးပုပ္ “ ဆိုတဲ့ စကားပုံလည္း ရွိတာမို႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ ၊ အဖြဲ႔မွာ ပါတဲ့ လူေတြ အေနနဲ႕ေတာ့ ကိုယ့္ အဖြဲ႕ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကို ထိပါးေစတဲ့ သူေတြကို ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿခဳံငုံေကာက္ခ်က္ခ်တာဟာ လက္ေတြ႔မက်ဘူးဆိုသည့္တိုင္ မေကာင္းတဲ့ သူေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ အရာေတြေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး ထိခိုက္မသြားေအာင္ ဝိုင္းဝန္းတားဆီးမွသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ် ေကာင္းမြန္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကား ။ ။ "လွသမိန္" ျပဳစုသည့္ "ျမန္မာစကားပုံ အဘိဓာန္"
(Design - Ti Nyain)