"ဘယ္သူတာဝန္ယူမွာလည္း"

(၁)

“လကုန္ၿပီးလို႕ ငါးရက္ေတာင္ျဖစ္ေနၿပီ။ အေဆာင္လခလည္း မေပးရေသးဘူး။အိမ္ကို ဖုန္းဆက္ၾကည္႕ရဦးမယ္”

 “တီ တီ တီ . . .တူ. . တူ . . တူ။ ဟဲလို . . ။ ဟုတ္ အေဖႀကီးလား”

ကမၻာ့ ခရီးသြားလာမႈ သမိုင္းအက်ဥ္း

အားလပ္ရက္ ခရီးသြားလာမႈဟာ လြန္ခဲ႕တဲ႕နွစ္ေပါင္း နွစ္ေထာင္မတိုင္မီကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ႕တယ္။ ပူျပင္းတဲ႕ ေႏြဥတုေရာက္တိုင္း ခ်မ္းသာျကြယ္ဝတဲ႕ ေရွးေခတ္ေရာမလူမ်ုိးတို့က အပူေရွာင္ခရီးသြားလာရာမွ ခရီးသြားလာမႈလုပ္ငန္းစတင္ခဲ႕တယ္။