ဘဝရဲ႕ ေလွကားထစ္ေလးမ်ား

ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစီး တက္ပါ။

တစ္ထစ္ျပီးမွ တစ္ထစ္ တက္ပါ။

ေလွးကားထစ္ေတြကို ေက်ာ္မတက္ပါနဲ႔။

တက္ရမယ့္ ေလွကားေတြက အရမ္းမ်ားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရပ္ေန မမိပါေစနဲ႔။

ျမန္ျမန္တက္ဖို႔ မလိုပါဘူး။

ပံုမွန္ တက္ေနဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

ထိပ္ဆံုးမွာ အလြန္လွပတဲ့ ရႈခင္းေတြကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။