မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏ ၾကီးမားလွေသာခြန္အား

တေန႔ေသာအခါ ဟိမဝႏၱာေတာၾကီးတြင္ ဆင္မင္းႏွင့္တကြ ဆင္အေပါင္းတို႔သည္ အစာရွာထြက္ၾကရင္း ႏွံစုတ္ငွက္မေလး၏ အသိုက္အနီးသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။

ႏွံစုတ္ငွက္၏ အသိုက္ထဲတြင္ အေမြးအေတာင္မစံုေသးေသာ ငွက္သားေပါက္ေလးမ်ား ရိွသည္။ ငွက္သိုက္သည္ ဆင္သြားလမ္းႏွင့္ မလြတ္သျဖင့္ ႏွံစုတ္ငွက္မေလးသည္ ေခါင္းေဆာင္ဆင္ၾကီးအား အေတာင္ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္ကာရိွခိုးလ်က္ ငွက္သားငယ္တို႔၏ အသက္ကို ခ်မ္းသာေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ေလသည္။ ဆင္မင္းလည္း သနားသျဖင့္ ငွက္သိုက္အား ေျခေလးေခ်ာင္း၏ အလယ္တြင္ထားကာ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ကာထားေပးေလသည္။ ဆင္အေပါင္းတို႔လည္း ဆင္မင္းအနားမွ ေရွာင္ကြင္းသြားၾကသျဖင့္ ငွက္သားငယ္တို႔သည္ အသက္ခ်မ္းသာရာရၾကသည္။ ဆင္မင္းသည္ ထိုေနရာမွ မထြက္ခြာမီ ႏွံစုတ္ငွက္မေလးအား ငါတို႔ဆင္အုပ္၏ မလွမ္းမကမ္း အေနာက္ဘက္တြင္ ဆင္ဆိုးတစ္ေကာင္ရိွေၾကာင္း၊ ထိုဆင္သည္ ငါႏွင့္တကြ ဆင္အေပါင္း၏စကားကို မနာခံေၾကာင္း၊ ထိုဆင္ဆိုးအား ငွက္သားေပါက္ေလးတို႔၏ အသက္ကို ခ်မ္းသာေပးရန္ ေတာင္းပန္ေခ်အံုးဟု မွာၾကားျပီး ထြက္ခြာသြားၾကသည္။

ဆင္အုပ္ထြက္သြားျပီး အတန္အသင့္ၾကာေသာ္ ဆင္သင္းကြဲသည္ ဆင္အုပ္ အေနာက္မွ လိုက္လာသည္။ ႏွံစုတ္ငွက္မေလးလည္း ဆင္မင္းမွာၾကားခ်က္အတိုင္း အေတာင္ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္ကာ ရိွခိုးေတာင္းပန္ျပန္သည္။ ဆင္ရိုင္းသည္ ႏွံစုတ္ငွက္မေလးက ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း ငွက္သားေပါက္ေလးမ်ားကို ေျချဖင့္နင္းကာ က်င္ငယ္စြန္႔ခ်ျပီး ငွက္သားေပါက္ေသမ်ားကို က်င္ငယ္ေရျဖင့္ ေမ်ာေစသည္။ ျပီးေနာက္ မိမိ၏ ရက္စက္ယုတ္မာမႈကို အားရသျဖင့္ ႏွာေမာင္းကို ေျမွာက္ကာေျမွာက္ကာ ေအာ္ျမည္ေလသည္။

မိမိသားငယ္မ်ား မရႈမလွ ေသဆံုးရသည္ကို သစ္ကိုင္းထက္မွ အစအဆံုးျမင္ေနရေသာ ႏွံစုတ္ငွက္မသည္ ရင္ထုမနာျဖစ္လ်က္ အမ်က္ၾကီးစြာထြက္ေလသည္။ ဆင္ယုတ္မာသည္ မိမိေတာင္းပန္ပါလ်က္ ရန္ျငိဳးရန္စမရိွပါဘဲ ငါ၏သားငယ္မ်ားကို ခြန္အား အားကိုးျပီး အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္သည္။ ငါ့တြင္ ခြန္အားမရိွေသာ္လည္း ဥာဏအားျဖင့္ သားငယ္တို႔အတြက္ သံုးရက္အတြင္း ကလဲ့စားျပန္ေခ်မည္ဟု ၾကံဳးဝါးေလသည္။

ႏွံစုတ္ငွက္မသည္ ေရွးဦးစြာ က်ီး၊ ယင္မမဲရိုင္းႏွင့္ ဖားတို႔ကို ႏွစ္ရက္အတြင္း မိတ္ေဆြဖြဲ႕ေလသည္။ မိမိသားငယ္တို႔၏ အျဖစ္ဆိုးကို ေျပာျပျပီး အကူအညီေတာင္းရာ မိတ္ေဆြမ်ားက ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးသည္။ ႏွံသားေပါက္တို႔ ေသဆံုးျပီး သံုးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ က်ီးကန္းသည္ ႏွံစုတ္ငွက္မေလး၏ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆင္ဆိုး၏ မ်က္လံုးကို ႏႈတ္သီးျဖင့္ အရင္ေဖာက္သည္။ ေသြးထြက္ေသာအခါ ယင္မမဲရိုင္းသည္ အနာတြင္ ပိုးေလာက္တို႔ကို တြယ္ေစသည္။ ဆင္ရိုင္းသည္ ပိုးေလာက္တို႔ကိုက္သျဖင့္ မ်က္စိကနာ၊ ဗိုက္ကဆာ၊ ေရကငတ္ စသျဖင့္ ဆင္းရဲၾကီးစြာခံရသည္။ ထိုအခ်ိန္ေရာက္မွ ဖားသည္ ေတာင္ထိပ္သို႔ တက္ကာ အံုအံုအြမ္အြမ္ အသံျပဳသည္။ မ်က္မျမင္ဆင္ရိုင္းသည္ ေရဆာလွသျဖင့္ ဖားေအာ္သံေနာက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းလိုက္၏။ ဆင္ရိုင္းေတာင္ထိပ္ေရာက္မွ ဖားသည္ ေတာင္ကမ္းပါးျပတ္သို႔ဆင္းကာ အသံေပးသည္။ ဆင္ၾကီးသည္ ဖားေအာ္သံအတိုင္းဆက္လိုက္ရာ ေခ်ာက္ထဲသို႔က်ကာ ေသဆံုးပ်က္စီးရေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အင္မတန္ ေသးငယ္လွေသာ ႏွံစုတ္ငွက္မေလးသည္ မိမိထက္ ခႏၶာကိုယ္မ်ားစြာၾကီးမားေသာ ဆင္ဆိုးအား မိတ္ေဆြတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လာ လဋဳကိကဇာတ္ေတာ္တြင္ မိမိအခြင့္သာခ်ိန္တြင္ တပါးသူအေပၚ ႏိုင္ထက္ဆင္းနင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏ အင္းအားၾကီးမားပံု၊ ညီညြတ္ျခင္း၏ အေရးပါပံု၊ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ မိမိအလိုရိွရာကို ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရန္ျငိဳးရန္စရိွသူသည္ အခ်ိန္မေရြး အသက္ေသသည္အထိ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ေၾကာင္း စသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ပါဝင္ေလသည္။

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)