မိမိအမ်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္ တတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ၏ ရဲရင့္မႈ (ကုကၠဳရဇာတ္)

လြန္ေလျပီးေသာ တရံေရာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ဝယ္ ျဗဟၼဒတ္မင္း အုပ္စိုးသည္။ တစ္ညမွာ မိုးၾကီးရြာသတဲ့။

နန္းရင္ျပင္မွာ ထားထားတဲ့ ဘုရင့္ရထားကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ သားေရျပား၊ သားေရၾကိဳးမ်ား မိုးေရစိုကုန္ျပီး ပြတက္ကုန္ၾကသည္။ သားေရနံ႔မ်ားထြက္လာသျဖင့္ နန္းတြင္းေခြးမ်ား လာေရာက္စားၾကသည္။ ျပီးေနာက္ မိမိေနထိုင္ရာသို႔ အသီးသီးထြက္ခြါသြားၾကသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မျမင္မေတြ႕လိုက္ၾကေခ်။

နံနက္မိုးေသာက္မွ ဘုရင့္ရထားလံုး ပ်က္စီးေနသည္ကို သိၾကသည္။ မင္းၾကီးနားသို႔ေရာက္ေသာ္ အမ်က္ထြက္ျပီး တရားခံကို စစ္ေစရာ မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔မွ ယမန္ေန႔ညက ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ား ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္ေပါက္မွ ဝင္ေရာက္ျပီး သားရည္မ်ားအား ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရမ္းသန္းေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ မင္းၾကီးသည္ တရားခံမ်ားမွာ အဟိတ္တိရိစၦာန္ေခြးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အမွား၊ အမွန္ မစစ္ေဆးေတာ့ဘဲ ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္ ေခြးေလေခြးလြင့္ မွန္သမွ် သတ္ေစ ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္၏။ ထိုေန႔မွစကာ ဗာရာဏသီတစ္ျပည္လံုး ေခြးသတ္ပြဲျဖင့္ ဆူပြက္၍ေနသည္။ ေက်ာက္တံုး၊ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္တို႔ေၾကာင့္ ေခြးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးရသည္။

ၾကြင္းက်န္ေသးေသာ မ်က္ႏွာမြဲေခြးတို႔သည္ အသက္ေဘးကုိ ေၾကာက္လွသျဖင့္ ျမိဳ႕ျပင္သုႆန္သုိ႔ ထြက္ေျပးၾကသည္။ ျမိဳ႕ျပင္သုႆန္တြင္ အက်င့္တရားေကာင္းျပီး ရဲရင့္သည့္ ေခြးၾကီးတစ္ေကာင္သည္ ေခြးအေပါင္းျခံရံ၍ေနသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေခြးသည္ ျမိဳ႕တြင္းမွ ေျပးလာေသာ ေခြးတို႔ေနာက္မွ လူမ်ားမၾကာမီ လိုက္လာၾကႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ငါႏွင့္တကြ ေခြးအေပါင္းတို႔ ပ်က္စီးၾကမည့္အေရးကို ျမင္သျဖင့္ နန္းေတာ္သို႔သြားကာ အက်ိဳးအေၾကာင္း စံုစမ္းမွ ျဖစ္မည္ဟု ၾကံသည္။ သည္အတိုင္းသြားလွ်င္ နန္းေတာ္မေရာက္ဘဲ လမ္းခရီးမွာတင္ လူမ်ားသတ္သျဖင့္ ေသရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခြးမင္းသည္ ေရွးဦးစြာ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ေကာင္းမႈအစုစုတို႔ကို ဆင္ျခင္သည္။ တဖန္ မင္း၊ မွဴးမတ္၊ လူႏွင့္တကြ သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား ေမတၱာပို႔သည္။ ျပီးမွ "ငါ၏ကိုယ္ေပၚသို႔ မည္သည့္လက္နက္မွ မက်ေရာက္ေစသတည္း" ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳျပီးမွ နန္းေတာ္သို႔ ထြက္ခြါေလသည္။

လမ္းတေလွ်ာက္ အႏၱရာယ္အေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျပီး နန္းေတာ္ရိွ မင္းၾကီးတရားစီရင္ရာေနရာသို႔ေရာက္ေသာ္ မင္းၾကီးထိုင္ရာေနရာေအာက္သို႔ ေျပးဝင္ပုန္း၏။ ရဲမက္တို႔မွ ဝိုင္းဝန္းဆြဲထုတ္မည္ျပဳရာ မင္းၾကီးမွ ဤေခြးသည္ ထူးထူးျခားျခား အႏၱရာယ္မ်ားလွေသာေနရာသို႔ သူ႔သေဘာနဲ႔သူ အရဲစြန္႔ျပီး ဝင္လာသည္။ အေၾကာင္းတစ္စံုတရာရိွရမည္ဟု ေတြးမိျပီး မဖမ္းရန္ တားျမစ္သည္။ ေခြးၾကီးလည္း ေခတၱအေမာေျဖျပီးေနာက္ ေနရာမွထြက္ကာ မင္းၾကီးအား အရိုအေသျပဳသည္။  ျပီးမွ -

ေခြးအၾကီးအကဲ။ ။ "ေခြးအေပါင္းအား အဘယ့္ေၾကာင့္ သတ္ရပါသနည္း"

မင္းၾကီး။ ။ "ငါ၏ရထားလံုးမွ သားေရတို႔ကို ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္၍ သတ္မိန္႔ေပးရသည္။"

ေခြးအၾကီးအကဲ။ ။ "မည္သည့္ေခြးက စားသနည္း။"

မင္းၾကီး။ ။ "အတိအက် မသိသျဖင့္ ေခြးမွန္သမွ် သတ္မိန္႔ေပးသည္။"

ေခြးအၾကီးအကဲ။ ။ "ေခြးအားလံုးကို သတ္ေစသေလာ၊ ျခြင္းခ်က္ရိွပါသေလာ။"

မင္းၾကီး။ ။"နန္းတြင္းေခြးမ်ား၊ မင္းအိမ္မွေခြးမ်ားမွ လြဲ၍ သတ္ေစသည္။"

ေခြးအၾကီးအကဲ။ ။ "မင္းၾကီးသည္ မ်က္ႏွာလိုက္လြန္းသည္။ နန္းေတာ္ႏွင့္ မင္းမ်ိဳးအိမ္မ်ားမွ ေခြးမ်ားအား ခ်မ္းသာေပးသည္။ ေနာက္ခံအင္အားမရိွ မ်က္ႏွာမြဲ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားၾကေတာ့ တရားခံမွန္း မေသခ်ာဘဲ သတ္ေစသည္။ သားေရခိုးမစားေသာ ေခြးတို႔မွာ ေသေၾကၾကရျပီး ခိုးစားေသာေခြးတို႔မွာ ေဘးကင္း၍ေနသည္။ မင္းၾကီးသည္ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးႏွင့္မညီ။ ဆႏၵာဂတိလိုက္စားေလျပီ။"

မင္းၾကီး။ ။ "ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ခိုးစားေသာေခြးမ်ားကို သင္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ေလာ။"

ေခြးအၾကီးအကဲသည္ မင္းၾကီးအား နန္းတြင္းေခြးအားလံုးကို မင္းၾကီးေရွ႕တြင္ပင္ ေနဇာျမက္ကိုေထာင္းျပီး ရတက္ရည္ႏွင့္ ေရာတိုက္ခုိင္းသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေသာ္ နန္းတြင္းေခြးအားလံုး အန္ကုန္ၾကသည္။ သားေရဖတ္မ်ား အစာမေၾကေသးေသာေၾကာင့္ ခိုးစားေသာေခြးမ်ား၏ အန္ဖက္တြင္ သားေရစမ်ား ပါလာသည္။ ထိုအခါမွ မင္းၾကီးသည္ ေခြးအၾကီးအကဲ၏ လက္ေအာက္ခံအမ်ိဳးအေဆြတို႔အတြက္ အသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ ၾကိဳးပမ္းမႈ၊ ရဲရင့္မႈ၊ ဥာဏ္ပညာၾကီးမားမႈတို႔ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ မင္းမိန္႔ကို ျပန္သိမ္းျပီး ေခြးအေပါင္းတို႔အား ေဘးမဲ့ေပးေလသည္။

Ref: ငါးရာ့ငါးဆယ္ဖာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ားမွ ကုကၠဳရဇာတ္

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)