အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရြး မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း၏ေကာင္းက်ိဳး

ေရွးအခါက မင္းဥယ်ာဥ္တြင္ ပင္စည္ေျဖာင့္တန္းျပီး အကိုင္းအခက္ ေဝေဝဆာဆာျဖင့္ တင့္တယ္လွပေသာ သစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္ရိွသည္။

မဂၤလာေက်ာက္ဖ်ာကို အမွီျပဳျပီး တည္ရိွေနျခင္း၊ အဆင္းသ႑ာန္ တင့္တယ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မဂၤလာသစ္ပင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ မင္းၾကီးမွ ပူေဇာ္ပသမႈျပဳ၏။ မဂၤလာသစ္ပင္ၾကီးတြင္ ဘုန္းတန္ခိုးရိွေသာ ရုကၡစိုးနတ္မင္းသည္ ဘံုဗိမၼာန္ျပဳ ေနထိုင္ေလသည္။ ထိုမင္းဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ပင္ သမန္းျမတ္ဖုတ္တြင္ အမွီျပဳေနထိုင္ေသာ နတ္တစ္ပါးလည္း ရိွ၏။ မဂၤလာသစ္ပင္မွ ရုကၡစိုးနတ္မင္းသည္ မိမိထက္ ဘုန္းတန္ခိုး နိမ့္က်ေသာ သမင္းျမက္ဖုတ္နတ္ႏွင့္ အေဆြခင္ပြန္းဖြဲ႕ ေနထိုင္ၾကသည္။

တစ္ေန႔ေသာ္ မင္းၾကီး၏တပင္တိုင္ ျပာသာဒ္နန္း နဲ႔သျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ အႏွစ္ရိွ၍ ခိုင္ခံ့ေသာ တိုင္တစ္တိုင္ႏွင့္ အစားထိုးရန္ ရွာေဖြၾကရာ မဂၤလာသစ္ပင္သည္သာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္လို႔ေနသည္။ နန္းတိုင္ခိုင္ခံ့မႈသည္ အဓိကျဖစ္သျဖင့္ မဂၤလာသစ္ပင္ကို ခုတ္လွဲျပီး အျခားသစ္ပင္တစ္ပင္ကို မဂၤလာသစ္ပင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ ခုတ္လွဲရန္အတြက္ မဂၤလာသစ္ပင္အား ပူေဇာ္ပသကာ ခုတ္လွဲရန္ ခြင့္ေတာင္းျပီး ျပန္သြားၾကသည္။ ရုကၡစိုးနတ္မင္းလည္း ငါေတာ့ မနက္ျဖန္ကစျပီး ေနစရာဘံုေပ်ာက္ျပီဟု ဆိုကာ ငိုေၾကြး၍သာ ေနေတာ့သည္။ အျခားမိတ္ေဆြရုကၡစိုးနတ္မ်ားလည္း မင္းမိန္႔ျဖစ္သျဖင့္ မတတ္သာဘဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္၍သာ ေနၾကေလသည္။ သမန္းျမတ္ဖုတ္ေစာင့္နတ္သည္ မိတ္ေဆြရုကၡစိုးနတ္၏ အျဖစ္ကိုသိေသာ္ သင္၏ဘံုဗိမၼာန္ မပ်က္စီးရေအာင္ ၾကံေဆာင္ပါ့မည္၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္ဟု အားေပးႏွစ္သိမ့္၏။

ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္မိုးေသာက္ေသာ္ လက္သမားဆရာတို႔သည္ မဂၤလာသစ္ပင္ ခုတ္ရန္အလို႔ငွာ ေရာက္လာၾကသည္။ သမန္းျမက္ဖုတ္ေစာင့္နတ္သည္ ပုတ္သင္ညိဳအသြင္ေျပာင္းကာ လက္သမားဆရာတို႔အၾကားမွ ျမင္သာေအာင္ ျဖတ္သြားျပီး မဂၤလာသစ္ပင္ အျမစ္ၾကားသို႔ ေရွးဦးစြာဝင္ျပ၏။ ျပီးေနာက္ ပင္စည္ထိပ္မွ ထြက္ကာ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္လုပ္ကာေနျပ၏။ ထိုအခါ လက္သမားဆရာတို႔သည္ ပုတ္သင္ညိဳသည္ မဂၤလာသစ္ပင္အျမစ္မွ ဝင္ကာ ပင္စည္ထိပ္မွ ထြက္လာသည္ကို ၾကည့္ျပီး ပင္စည္တြင္ အႏွစ္မရိွဘဲ အေခါင္းသာရိွရမည္၊ အေခါင္းရိွေသာ သစ္လံုးသည္ ခိုင္ခံ့မည္ မဟုတ္ဟု ၾကံဆၾကျပီး မခုတ္လွဲေတာ့ဘဲ အျခားသစ္ပင္ကိုသာ ရွာေဖြၾကေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ရုကၡစိုးနတ္မင္းလည္း ဘံုမေပ်ာက္ဘဲ ခ်မ္းသာရာရ၏။

နတ္သဘင္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ မဂၤလာသစ္ပင္မွ ရုကၡစိုးနတ္မင္းသည္ မိတ္ေဆြ သမန္းျမက္ဖုတ္ေစာင့္နတ္အား ဂုဏ္ျပဳလိုေသာအားျဖင့္ နတ္အေပါင္းတို႔အား မိတ္ေဆြဖြဲ႕ရာတြင္ မိမိႏွင့္ တန္းတူသူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ မိမိထက္ ဘုန္းတန္ခိုးျမင့္သူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ မိမိေအာက္ ဘုန္းတန္ခိုးနိမ့္သူတို႔အားလည္းေကာင္း ေပါင္းသင္းအပ္ေၾကာင္း ေရွးဦးစြာေျပာေလသည္။ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရြး မိတ္ေဆြေကာင္းစိတ္ရိွသူတို႔သည္ အေဆြခင္ပြန္း ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိမိစြမ္းသေလာက္ အက်ိဳးျပဳၾကေၾကာင္း၊ သမန္းျမက္ဖုတ္ေစာင့္နတ္သည္ မိမိထက္ ဘုန္းတန္ခိုးနည္းေသာ္လည္း မိမိဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တြင္ အစြမ္းရိွသေလာက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးသျဖင့္ မိမိမွာ ဆင္းရဲျခင္းအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာကာ သမင္းျမက္ဖုတ္ေစာင့္နတ္အား နတ္သဘင္အစည္းအေဝးတြင္ ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုေလသည္။

ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လာ ကုသနာဠိဇာတ္ေတာ္ကို မွီျငမ္းသည္။

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)