အစြမ္းထက္ေသာ သစၥာလက္နက္

ေရွးအခါက ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းတို႔ျဖင့္ ဝိုင္းရံထားေသာ ေရအိုင္ၾကီးတစ္အိုင္ရိွသည္။

ထိုအိုင္တြင္ ငါးရံ႕ၾကီးတစ္ေကာင္သည္ မင္းျပဳျပီး ငါးအေပါင္းျခံရံကာ ေနထိုင္သည္။ ငါးရံ႕ဆိုသည္မွာ မ်ိဳးတူငါးမ်ားအား စားေသာက္တတ္ေသာ္လည္း ငါးရံ႕မင္းသည္ မည္သည့္ငါးကိုမွ မသတ္စားသျဖင့္ ငါးမ်ားကလည္း ခ်စ္ခင္ၾကသည္။

တစ္ႏွစ္တြင္ မိုးေခါင္သျဖင့္ အင္းအိုင္တို႔ ခမ္းေျခာက္ကုန္သည္။ ငါးရံ႕မင္းေနထိုင္ေသာ ကန္သည္လည္း ေရခမ္းေလသည္။ ငါးအေပါင္းသည္ ရႊံ႕ႏြံမ်ားအၾကားတိုးဝင္ကာ အသက္ရွင္သန္ရန္ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ၾကိဳးပမ္းၾကရသည္။ က်ီး ႏွင့္ သားစားငွက္အေပါင္းသည္ ငါးမ်ားအား ထိုးသုတ္စားေသာက္ၾကကုန္သည္။ ငါးရံ႕မင္းသည္ မိမိ၏ ေဆြမ်ိဳးငါးအေပါင္းတို႔ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္ကို ၾကည့္ျပီး စိတ္ေရာ၊ ကိုယ္ပါ ႏြမ္းနယ္ေနေတာ့သည္။ ငါးရံ႕မင္းသည္ မိမိတြင္ သစၥာမွတပါး အျခားအားကိုးအားထားျပဳစရာ မရိွျပီဟု ေတြးမိကာ "ငါသည္ အသားစားငါးမ်ိဳးျဖစ္ပါေသာ္လည္း မည္သည့္ငါးကိုမွ မစားမေသာက္ခဲ့ေခ်။ ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ မိုးရြာျပီး ငါႏွင့္ ငါ၏ေဆြမ်ိဳးတို႔ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေစသတည္း။" ဟု ပဇၨဳန္နတ္မင္းအား တိုင္တည္ျပီး သစၥာျပဳသည္။ ငါးရံ႕မင္း၏ မွန္ကန္ေသာ သစၥာအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ပဇၨဳန္နတ္မင္းလည္း မေနသာေတာ့ဘဲ ၾကီးစြာေသာမိုးကို ရြာေစသည္။ ေရကိုမွီျပီး ရွင္သန္ရေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔သည္ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရေလသည္။

သစၥာလက္နက္သည္ စြမ္းသည္ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ ဖတ္ရႈမွတ္သားဖူးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္လက္ေတြ႕ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ အေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳသည့္အခါ သစၥာျပဳစရာမရိွ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ သစၥာျပဳတိုင္တန္ႏိုင္ရန္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို ယေန႔မွစျပီး မည္သူမဆို ေစာင့္ထိန္းက်င့္ၾကံျခင္းျဖင့္ သစၥာလက္နက္ကို စတင္တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းရာတြင္ ယေန႔မွစျပီး မည္သည့္သတၱဝါမွ မသတ္ျဖတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေျခေလးေခ်ာင္းရိွေသာ မည္သည့္သတၱဝါမွ မသတ္ျဖတ္ျခင္း အစရိွသျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းလိုေသာ ကံတစ္ခုကို တိတိက်က်ေစာင့္ထိန္းကာ သစၥာလက္နက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားမွ ယေန႔မွစျပီး လစဥ္ ဆီတစ္ပိႆာလွဴဒါန္းမည္ (သို႔မဟုတ္) ယေန႔မွစျပီး ညအိပ္ယာမဝင္ခင္ မိဘအား အရိုအေသျပဳ ရိွခိုးျပီးမွ အိပ္မည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ကာ တိတိက်က်ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစြမ္းထက္လွေသာ သစၥာလက္နက္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပသည္။ သစၥာလက္နက္၏ အစြမ္းကို ေကာင္းေသာေနရာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳရင္း ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လာ မစၦဇာတ္ေတာ္ကို ယခုအပတ္အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)