တစ္ဦးကေမတၱာ တစ္ဦးကေစတနာ

ဟိမဝႏၱာေတာၾကီးမွာ ရေသ့ၾကီးတစ္ပါးသည္ တပည့္ရေသ့ငါးရာႏွင့္အတူ တရားဘာဝနာ ပြားမ်ားအားထုတ္ၾကကုန္သည္။

တစ္ႏွစ္ေသာေႏြရာသီတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္သျဖင့္ ေသာက္သံုးရန္ေရ ျပတ္လတ္ေသာေၾကာင့္ သတၱဝါအမ်ား ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၾကရ၏။ ရေသ့တစ္ပါးသည္ တိရိစၦာန္မ်ား ေသာက္ေရျပတ္လတ္၍ ဆင္းရဲအတိ ေရာက္ေနသည့္ အျဖစ္ကို ၾကည့္ျပီး ကူညီရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ရေသ့သည္ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို ျဖတ္ေတာက္ျပီး စားက်င္းျပဳလုပ္ကာ ေရခ်ိဳမ်ား ခပ္ထည့္ထားလိုက္သည္။ တိရိစၦာန္မ်ားသည္ ရေသ့ၾကီးမွာ အႏၱရာယ္ျပဳမည့္သူ မဟုတ္မွန္း ေရွးကပင္ သိျပီးျဖစ္သျဖင့္ ေသာက္ေရမ်ားကို လာေရာက္ေသာက္ၾကသည္။ ေရလာေသာက္ေသာ တိရိစၦာန္မ်ားမွာ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ရေသ့မွာ မိမိစားသံုးရန္ သစ္သီးပင္ မရွာႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေသာက္ေရခပ္ထည့္ေပးေနရသည္။

ေတာတိရိစၦာန္အေပါင္းတို႔သည္ ရေသ့ၾကီး အစာမစားရသျဖင့္ အားအင္ခ်ိနဲ႔သည္ကို ျမင္ေသာ္ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေသာက္ေရေသာက္ရန္ လာတိုင္း မိမိတို႔ ႏိုင္သေလာက္ စားဖြယ္သစ္သီးမ်ား ယူေဆာင္လာျပီး ရေသ့ၾကီးကိုေပးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ေတာတိရိစၦာန္မ်ား ယူေဆာင္လာၾကေသာ သစ္သီးမ်ားမွာ မ်ားလြန္းသျဖင့္ ေသာက္ေရခပ္ေပးသည့္ ရေသ့ၾကီးအျပင္ အျခားရေသ့ငါးရာပါ စားလို႔မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ရိွေတာ့သည္။

ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လာ အမၺဇာတ္ေတာ္တြင္ ေမတၱာေရာင္ျပန္ပံုကို ေဖာ္ၾကဴးထားသည္။ ႏွလံုးသားလွပေသာ ရေသ့သည္ မိမိေရွ႕တြင္ တပါးသူ ဒုကၡေရာက္ေနသည္ကို မျမင္လိုသျဖင့္ ဝီရိယစိုက္ထုတ္ ကူညီေလသည္။ တဖက္က အဟိတ္တိရိစၦာန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းဇူးတရားသိတတ္စြာ ရေသ့ၾကီး၏ ေမတၱာကို ေစတနာျဖင့္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္သြားၾကသည္။ စိတ္ဝိညာဥ္ကို လူ႔အသြင္၊ တိရိစၦာန္အသြင္ စသည္ျဖင့္ အေရခြံ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ လႊမ္းျခံဳထားသည္။ အေပၚယံ အေရခြံပံုသ႑ာန္ထက္ မိမိ၏ အျပဳအမူ၊ အေတြးအၾကံမ်ားက မိမိသည္ နိမ့္က်သူလား၊ ျမင့္ျမတ္သူလားကို ေဖာ္ျပေပးေနေပသည္။

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)