ေနာက္လိုက္မွန္၍ ခ်မ္းသာရ... ေနာက္လိုက္မွား၍ ပ်က္စီးရ...

ဗာရာဏသီျပည္ၾကီးဝယ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါၾကြယ္ဝလွသျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ လွည္းတပ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ခ်ီကာ ကုန္ေရာင္းထြက္ေလ့ရိွၾကသည္။

တစ္ေန႔ေသာ္ လွည္းငါးရာစီရိွေသာ ကုန္သည္အစုႏွစ္စုသည္ တစ္ေန႔တည္း ကုန္ေရာင္းထြက္ရန္ အခ်ိန္တိုက္လို႔ေနသည္။ ပညာရိွလွည္းမွဴးသည္ လွည္းတစ္ေထာင္ျဖင့္ ခရီးရွည္ကို အတူထြက္လွ်င္ ကႏၱာရခရီးဝယ္ အစာေရစာရွားပါးျပီး လူေရာ ႏြားပါ ပင္ပန္းဆင္းရဲလိမ့္မည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္း စုပံုမ်ားျပားေနမည္ျဖစ္သျဖင့္ တစ္နယ္တေက်း၌ ေစ်းေကာင္းလည္း ရမည္မဟုတ္ဟု ဆင္ျခင္မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္လွည္းမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး မည္သူ႔အဖြဲ႕ ဦးစြာထြက္မည္နည္းဟု တိုင္ပင္ၾကသည္။

တစ္ဖက္လွည္းမွဴးသည္ "မိမိတို႔အဖြဲ႕ အရင္သြားလွ်င္ စားႏိုင္ေသာအပင္မ်ားမွာ မည္သူမွ် မစားထားရေသးသျဖင့္ လူႏွင့္ႏြားတို႔ ဝလင္စြာ စားေသာက္ႏိုင္မည္။ ကုန္အေရာက္ဦးသျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ၾကိဳက္ေစ်းဆိုႏိုင္မည္။ အျပန္တြင္လည္း အလိုရိွရာကုန္ကို ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ဝယ္ျပီး ဗာရာဏသီျပည္ဝယ္ ေစ်းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္။" ဟု ေတြးကာ မိမိတို႔ လွည္းငါးရာအစုမွ အရင္ထြက္မည္ဟု အဆိုျပဳသည္။

ပညာရိွလွည္းမွဴးသည္ "ေရွ႕မွသြားႏွင့္မည္ျဖစ္ေသာ လွည္းငါးရာအဖြဲ႕သည္ ေတာလမ္းခရီးကို ျဖတ္သန္းသည့္အခါ ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းသြားၾကရေပမည္။ လွည္းငါးရာသြားႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမလမ္းကိုလည္း ျပဳျပင္ၾကရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ လွည္းငါးရာသြားသည့္အခါ လွည္းလမ္းမွာ အသင့္ရိွေနမည္ျဖစ္သျဖင့္ လူေရာႏြားပါ ခ်မ္းသာစြာ ခရီးဆက္ႏိုင္မည္။ ေရွ႕မွသြားႏွင့္သူတို႔သည္ ရင့္ေထာ္ေနျပီျဖစ္ေသာ ဟင္းရြက္ႏွင့္ ျမက္တို႔ကို စားသံုးၾကရမည္။ မိမိတို႔အဖြဲ႕ ခရီးထြက္သည့္အခါ အသစ္ထပ္ထြက္လာမည့္ ဟင္းရြက္ႏုႏွင့္ ျမက္ႏုတို႔ကို စားသံုးၾကရေပမည္။ ေရွ႕မွသြားႏွင့္သူတို႔သည္ ကုန္ေစ်းသတ္မွတ္ထားႏွင့္ျပီ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ ေရာင္းခ်သည့္အခါ ေစ်းကိုအထူးတလည္ ေတာင္းေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။" ဟု ၾကံစည္ကာ တစ္ဖက္လွည္းမွဴး၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို အသာတၾကည့္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

တစ္ဖက္လွည္းငါးရာသည္ ေတာအုပ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းသည့္အခါ လမ္းေဖာက္သြားၾကရသည္။ ရင့္ေထာ္ေနေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ကို လွည္းသမားတို႔သည္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရသည္။ ႏြားတို႔သည္ ၾကမ္းတမ္းေသာျမက္မ်ားကို စားရသည္။ ပင္ပန္းစြာ ခရီးဆက္ျပီးေနာက္ ေတာအုပ္ကိုလြန္လွ်င္ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚက်ယ္ျပန္႔လွေသာ သဲကႏၱာရကို ေရာက္သည္။ ေရႏွင့္ အစားအေသာက္တို႔ကို သယ္ေဆာင္ျပီး ကႏၱာရခရီးကို ဆက္ၾကရျပန္သည္။

သဲကႏၱာရအလယ္ေရာက္ေသာ္ လွည္းယဥ္ေၾကာ့ႏွင့္ လူတစ္ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေရမ်ားစိုးရႊဲျပီး ရႊံ႕ႏြံမ်ားေပၾကံလွ်က္ ၾကာပန္းကိုပန္၊ ၾကာရိုးကိုလည္မွာဆြဲ၊ ၾကာစြယ္ကိုဝါးစားကာ တေပ်ာ္တပါး လာေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လွည္းမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ၾကေလေသာအခါ မေဝးလွေသာ အေရွ႕တြင္ ၾကာပင္တို႔ျဖင့္ လွပေအးျမေသာ ေရကန္ၾကီးရိွသည္။ ႏြားေတြလည္း ပန္းလွျပီ။ လွည္းေပၚမွ ေသာက္ေရတို႔ကို လႊင့္ပစ္လိုက္ၾကပါေတာ့ ဟု တိုက္တြန္းစကားဆိုသည္။ စင္စစ္ေသာ္ ထိုသူမ်ားမွာ ဘီလူးမ်ားသာျဖစ္ေတာ့သည္။ လွည္းမွဴးလည္း သဲကႏၱာရအလယ္တြင္ ေရကန္ရိွႏိုင္ မရိွႏိုင္ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ သယ္ေဆာင္လာေသာ ေရတို႔ကို ေသာက္သံုးခ်ိဳးငင္ေစျပီး ပိုသည္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ေစသည္။ ေရွ႕ခရီးဆက္ရာ အခ်ိန္အေတာ္လင့္သည္အထိ မည္သည့္ေရကန္မွ် မေတြ႕ရေပ။ လူႏွင့္ႏြားတို႔သည္ ေရငတ္သည့္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ ႏံုးခ်ိယိုင္နဲ႔ကာ ထ၍ပင္ မထိုင္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထိုအခါမွ ဘီလူးတို႔သည္ လူႏွင့္ႏြားမ်ားအား လြယ္ကူစြာ သတ္ျဖတ္စားေသာက္ၾကကုန္သည္။

ပညာရိွလွည္းကုန္သည္ ဦးေဆာင္ေသာ လွည္းငါးရာအဖြဲ႕သည္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ ကုန္ေရာင္းခရီးထြက္လာၾကသည္။ ေတာအုပ္ကို ျဖတ္သန္းသည့္အခါ လွည္းလမ္းအဆင္သင့္သျဖင့္ ကႏၱရခရီးအစကို လွ်င္ျမန္စြာေရာက္သည္။ သဲကႏၱာရအလယ္ေရာက္ေသာ္ ပထမလွည္းငါးရာအတိုင္း ဘီလူးတို႔သည္ ပရိယာယ္ဆင္ၾကျပန္သည္။ ပညာရိွလွည္းမွဴးသည္ ထိုသူတို႔သည္ ေမ်ာက္ေတာင့္လဲနီသည္၊ မ်က္ေတာင္လည္းမခတ္၊ အရိပ္လည္းမထြက္ လူမျဖစ္ႏိုင္ဘီလူးသာ ျဖစ္ရမည္။ မ်က္စိတစ္ဆံုး သဲကႏၱာရာျပင္က်ယ္ၾကီးသာ ျမင္ရသည္။ ေရကန္ရိွသည္ဆိုသည္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္။ ထို႔ျပင္ ခရီးမထြက္ခင္ စံုစမ္းခ်က္အရ ဤကႏၱာရကို ေရွးကပင္ အမႏုႆကႏၱာရလို႔ ေခၚခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆင္ျခင္မိျပီး ေရတို႔ကို မသြန္ပစ္ဘဲ ဆက္လက္ခရီးဆက္သည္။ ဘီလူးတို႔သည္ က်န္းမာသန္စြမ္းလွေသာ လွည္းသားငါးရာအစုကို မတိုက္ခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ လက္ေလ်ာ့ကာ က်န္ေနရစ္သည္။ ရက္အနည္းငယ္ ခရီးဆက္ျပီးေသာ္ ေရွးကသြားႏွင့္ေသာ လွည္းသားမ်ားႏွင့္ ႏြားတို႔၏အရိုးမ်ား ျပန္႔က်ဲေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပညာရိွကုန္သည္လွည္းမွဴးသည္ ပိုင္ရွင္မဲ့ေနျပီျဖစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထဲမွ တန္ဖိုးၾကီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ယူငင္ေစသည္။ မိမိတို႔ ကုန္မ်ားထဲမွ တန္ဖိုးနည္းသည္မ်ားကို ထားခဲ့ေစသည္။ ဆက္လက္ခရီးဆက္ရာ ကႏၱာရကို လြန္ျပီး တစ္နယ္တစ္ေက်းသို႔ေရာက္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ႏွစ္ဆေစ်းျဖင့္ ေရာင္းရသျဖင့္ အျမတ္ၾကီးစြာက်န္သည္။ ထိုေဒသမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အဖိုးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ျပီး မိမိတို႔ အရပ္ေဒသတြင္ ထပ္မံေရာင္းခ်သည့္အခါတြင္လည္း အဖိုးအခမ်ားစြာ ရျပန္သည္။

ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လာ အပ႑ကဇာတ္တြင္ ဦးေဆာင္ရသူတို႔သည္ သူမ်ားေျပာတိုင္းမယံုသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိဘာသာ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္စဥ္းစား ေတြးေတာသင့္ေၾကာင့္၊ ဗဟုသုတ တီးမိေခါက္မိရိွထားဖို႔လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတစ္ခ်က္မွားလွ်င္ မိမိေနာက္လိုက္သည့္သူမ်ားပါ ပ်က္စီးေဘးသင့္မည္ကို အစဥ္ေတြးျပီး သတိၾကီးစြာထားသင့္ေၾကာင္း မွတ္သားမိသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသည္လည္း မိသားစုတစ္စု၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)