ဝါဆိုလျပည့္ ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔

မနက္ျဖန္ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိ္ဳးတို႔ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ဝါဆိုလျပည့္ေန႕ ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ ေန႔ကေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဝါဆို လျပည့္ေန႔ ေနဝင္လထြက္ခ်ိန္မွာ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါဝုန္ေတာမွာ ပဥၵဝဂၢီ ငါးပါးကိ္ု တရားဦးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာပါ။
ဝါဆိုလျပည့္ေန႕ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ (၈)ခ်က္ကေတာ့
၁။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ပဋိသေႏၶ ေနေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
၂။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
၃။ေဂါတမဘုရားေလာင္း ဓမၼစၾကာတရား စတင္ေဟာေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
၄။ ေရမီး အစုံစုံတို႔ျဖင္႔ တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
၅။ ဘုရားအျဖစ္ကို ဝန္ခံေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
၆။ တရားရတနာ စတင္ေပၚေပါက္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
၇။ သံဃာရတနာ စတင္ေပၚေပါက္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
၈။ "ဧဟိ ဘိကၡဳ" ဟူေသာစကားကို စတင္ၾကားရေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း
စတဲ့အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေန႕ေကာင္းေန႕႔ျမတ္ေလးမွာ ရိုးရာေလးမိတ္ေဆြမ်ားလည္း ဒါန ၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ္ေတြ မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အက်ိဳးေမွ်ာ္လို႔ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

ေက်ာ္သန္႕႔ (ရိုးရာေလး)
ကိုးကား ။ ။ မာဂဓီ (သာစည္) - အခါေတာ္ ေန႔မ်ား