၂၀၁၈ ခုႏွစ္ရဲ႕ ယူနက္စကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသစာရင္းဝင္ ေနရာသစ္မ်ား

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (UNESCO) ရဲ႕ ကမၻာအေမြအႏွစ္ေဒသစာရင္းမွာ အလွဆုံးေနရာ၊ လူသားေတြ ခဲရာခဲဆစ္ ဖန္တီးထားတဲ့ ေနရာေတြနဲ႔

ယဥ္ေက်းမႈ ႂကြယ္ဝတဲ့ေနရာေတြကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယူနက္စကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ နာမည္တပ္ႏိုင္ဖို႔ ေနရာေဒသတစ္ခုမွာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စုံရပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က ယူနက္စကိုအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းဆယ္ခ်က္ထဲက အနည္းဆုံး တစ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ တစ္ကမၻာလုံး အတိုင္းအတာ တန္ဖိုးေပၚလြင္မႈ ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးဆိုတာက ယဥ္ေက်းမႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဒါမွမဟုတ္ သဘာဝတရားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ရဲ႕ ယူနက္စကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသစာရင္းဝင္ ေနရာသစ္ေတြကို ႐ိုးရာေလးပရိသတ္ေတြအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Aasivissuit ( ဒိန္းမတ္)

ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းအတြင္းမွာ တည္ရွိတဲ့ က်ယ္ေျပာတဲ့ စားက်က္ေျမက အက္စကီမို လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ခိုနားရာ ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၂၀၀ ကို ျပန္ေရာက္သြားသလိုမ်ိဳး ထင္ဟပ္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Al-Ahsa အိုေအစစ္ (ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်)

အာေရးဗီးယား ကၽြန္းဆြယ္အေရွ႕ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အိုေအစစ္မွာ ဥယ်ာဥ္ေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနသလို လႈိဏ္ေခါင္းေတြနဲ႔ အတိတ္သမိုင္းေခတ္က အပ်က္အစီးေတြ အမ်ားႀကီးကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

Gobekli Tepe (တူရကီ)

ေရွးက်တဲ့ ေက်ာက္တုံးဘုရားေက်ာင္းက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၅၀၀ ဆီကို ျပန္တမ္းတမိေစေအာင္ ၫႊန္ျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Hara ရဲတိုက္နဲ႔ ခရစ္ယာန္႐ြာ (ဂ်ပန္)

နာကာစကီ ေဒသမွာတည္ရွိတဲ့ ဒီေဒသေတြက ၁၉ ရာစုႏွစ္ စစ္တပ္ရဲ႕ ေသြးစြန္းတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈ ကာလကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ Hara ရဲတိုက္က ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ ေတာင္ယာလုပ္သား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ၁၆၃၇ ခုႏွစ္က ပုန္းေအာင္ခိုနားခဲ့တဲ့ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။

Hedeby and the Danevirke (ဂ်ာမနီ)

Danevirke က ႀကီးမားတဲ့ ေျမတံတိုင္းနံရံ ျဖစ္ၿပီး ဒိန္းမတ္ကၽြန္းဆြယ္ကို အျခားဥေရာပေဒသေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ဖို႔ လြန္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ေတြတုန္းက ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ivrea (အီတလီ)

Ivrea က အရင္ေခတ္ေတြကို ျပန္ၿပီး မထင္ဟပ္ေပမဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္း အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာ ျဖစ္လို႔ ၂၀ ရာစုႏွစ္ အေစာပိုင္းရဲ႕ ဗိသုကာနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ စံျပေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။

Medina Azahara (စပိန္)

ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဧရာမရဲတိုက္ႀကီးက ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီး ၂၀ ရာစု အေစာပိုင္းကမွ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ပိုင္း အစၥလာမ္အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဒီေနရာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ေလာက္စိုးမိုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Sansa ေတာင္ေပၚဘုရားေက်ာင္း ( ကိုရီးယား)

ကိုရီးယား ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းကို ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ေတာင္ပိုင္း အဆုံးတစ္ေလၽွာက္ ေတာင္ထိပ္ေတြမွာ ဖူးေမၽွာ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၇ ရာစုနဲ႔ ၉ ရာစုႏွစ္ ၾကားမွာ တည္ထားကိုးကြယ္ၿပီး ဗိသုကာလက္ရာ ထူးျခားေကာင္းမြန္တာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

Fanjingshan (တ႐ုတ္)

ဖန္က်င္းရွန္းေတာင္ေတြက မီး၊ ေရနဲ႔ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ေက်ာက္တုံးႀကီးေတြ စုပုံေနတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုမ်ိဳး ရွည္လ်ားခၽြန္ထြက္ေနတဲ့ ေတာင္ေတြဟာ ကမၻာ့ဘယ္ေနရာမွာမွ မေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ရွားပါးသတၱဝါနဲ႔ အပင္မ်ိဳးစိတ္ေတြ ေပါက္ေရာက္က်က္စားရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: curiosity “2018’s New UNESCO World Heritage Sites”

Alice May (႐ိုးရာေလး)