ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလး ငယ္မ်ားအား အခမဲ့ကုသေပးမယ္႔ ဝိတိုရိယ က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း

ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔ကေန ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာရွိတဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္ေတြကို ဝိတိုရိယေဆးရုံမွာ အခမဲ႔ ကုသေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြကိုေတာ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Alliance for Smiles Organization ႏွင့္ ဝိတိုရိယ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း က ပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝိတုိရိယ က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းဟာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လက ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ လူနာ ၉၈ဦး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလမွာ ၉၁ ဦး၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတမွာ ၈၉ ဦး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလမွာ ၉ဝဦး စုစုေပါင္း ၃၆၈ ဦးတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ကုသခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုတစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္မယ္႔ အခမဲ႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြကိုေတာ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Alliance for Smiles Organization က ေမ့ေဆးဆရာဝန္ ႀကီးမ်ား၊ ကေလးဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ ႀကီးမ်ား၊ Plastic Surgery ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားနဲ႔ ဝိတိုရိယေဆး႐ုံႀကီးမွ ဆရာဝန္မ်ားက ကေလးငယ္ ၁၂ဝ ခန္႔ကို က်န္းမာေရး စစ္ေဆးၿပီး ခြဲစိတ္ ကုသေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Ref: MOI Webportal Myanmar
Zym (ရိုးရာေလး)