ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စာသင္ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေပးမယ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စာသင္ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းထပ္မံတည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ လြိဳင္လင္မွာ ႏွစ္ေက်ာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ က်ိဳက္လတ္နဲ႔ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ၁ ေက်ာင္းစီ တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအကူညီနဲ႔တည္ေဆာက္မယ့္ စာသင္ေက်ာင္းေတြအနက္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လုံအမွတ္(၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၆,၆ဝ၇ ကူညီေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လုံအမွတ္(၂) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၆,၄ဝဝ ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းဂြေက်း႐ြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၃,၂၂၂ ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္ဝေက်း႐ြာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၄,၈၆၉ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းထက္ေငြ (ရုိးရာေလး)

Source : Japan Embassy