၁၂ ရက္ေန႕ မနက္ ၁ နာရီခန္႕တြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ကုိ ဗဟုိျပဳ၍ Richter Scale ၆.၀ ပမာဏ ရွိငလ်င္လႈပ္ခဲ့ၿပီး ငလ်င္အေသးစားမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့

၁၂၊ ၀၁၊ ၂၀၁၈ ေသာၾကာေန႕ မနက္ ဝဝ : ၅၆ နာရီတြင္ ပဲခူးတုိင္း၊ ျဖူးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ပဲခူးရုိးမ ကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ပမာဏ Richter Scale ၆.၀ ပမာဏရွိငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႕ Richter Scale ၅.၃ ရွိတဲ့ ငလ်င္ ၃ ခု၊ ၄.၃ Richter Scale ပမာဏရွိ ငလ်င္နဲ႕ ၄.၇ Richter Scale ပမာဏာရွိ ငလ်င္တုိ႕ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အခုလႈပ္သြားတဲ့ ငလ်င္က ၁၀ ကီလုိမီတာ သာရွိၿပီး စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕နဲ႕ ၁၀ မုိင္ခန္႕ ေဝးကြာကာ ပဲခူး႐ုိးမ အေနာက္ ျပတ္ေရြ႕နဲ႕ နီးေသာေနရာနားတြင္ လႈပ္သြားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္အၿပီးတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္မ်ားလည္း လႈပ္ခဲ့ခဲ့ၿပီး ငလ်င္လႈပ္ခဲ့တဲ့ ေနရာနားမွာ ျဖူးဆည္နဲ႕ တမံမ်ားရွိတာေၾကာင္း သတိထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း Myanmar Earthquake Committee မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ငူ၊ ျဖဴးႏွင့္ တာေမြ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ လိႈင္ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႕တြင္ သိသိသာသာခံစားခဲ့ရၿပီး ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ အေျခအေနကုိေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ မသိရွိရေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လူမုိ (ရုိးရာေလး)

Source : Myanmar Earthquake Committee