ေဒတာပမာဏကို သံုးစြဲသူမ်ား စိတ္တိုင္းက် ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ တယ္လီေနာ စီစဥ္

ႏို္င္ငံတစ္ဝန္းလံုးက တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ေဒတာသံုးစြဲမႈပမာဏကို ကိုယ္တုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီး ကုန္က်မႈကိုလည္း၂၀% အထိသက္သာသြားေစမယ့္ ‘ေဒတာတန္တန္’ နဲ႔ ‘ေဒတာျမန္ျမန္’ ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံသစ္၂မ်ိဳးကိုတယ္လီေနာက စတင္ မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

prepaid ႏွင့္ postpaid ဘယ္စနစ္ကေနမဆို အင္တာနက္အသံုးျပဳခ်ိန္မွာ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေဒတာသံုးစြဲမႈပံုစံကို လိုသလိုေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္ျပီး ဖုန္းဘီလ္ကုန္က်စရိတ္ကို ထိ္န္းခ်ဳပ္ႏိုင္ကာ အသံုးျပဳမည့္နည္းလမ္းအလိုက္ ႏွစ္သက္ရာေဒတာအရည္အေသြးကို ရယူႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မွဳေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဖုန္းဘီလ္ေခ်ြတာသံုးလိုသူေတြအတြက္ ‘ေဒတာတန္တန္’ ပံုစံမွာေဒတာကို ပံုမွန္အျမန္ႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္ထိန္းျပီး မိမိဖုန္းလက္က်န္ေငြနဲ႔ လက္က်န္ေဒတာကို အခ်ိန္ပိုၾကာၾကာ သံုးစြဲႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ေဒတာအမ်ားအျပား အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ ့‘ေဒတာျမန္ျမန္’ ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး တယ္လီေနာကြန္ရက္က အျမင့္ဆံုးအျမန္ႏႈန္းနဲ႔အရည္အေသြးျမင့္ HD ပံုရိပ္ေတြကို ခံစားၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္ HD ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဂိမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသူေတြအတြက္ ေဒတာတန္တန္က ပိုသင့္ေတာ္တယ္လို႔လည္း တယ္လီေနာျမန္မာရဲ႕ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Joslin Myrthong ကရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနနဲ႔ ဒီအစီအစဥ္၂ခုကိုလိုအပ္သလို အခ်ိန္မေရြးအခမဲ့ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

‘ေဒတာတန္တန္’ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳလိုသူေတြက *979*11*1# ကို ဖုန္းေခၚဆိုျပီးျဖစ္ေစ၊ ‘TAN’ ဟု ႐ိုက္ကာ 500ကို စာတိုေပးပို႔ျပီးျဖစ္ေစ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ‘ေဒတာျမန္ျမန္’ ကိုျပန္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳခ်င္ရင္ေတာ့ *979*11*2# ကို ေခၚဆိုျခင္းနဲ႔ျဖစ္ေစ၊500ကို ‘MYAN’ ဟု စာတိုေပးပို႔ျခင္းနဲ႔ျဖစ္ေစ ျပန္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ ၂ ခုကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရာမွာ အခေၾကးေငြထပ္မံေပးေခ်စရာမလိုဘဲ မိမိအသံုးျပဳတဲ့ေဒတာအတြက္ကိုသာ ပံုမွန္ႏႈန္းထားအတိုင္း ေပးေခ်ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သီဟ (ရိုးရာေလး)