သႀကၤန္ပဲြေတာ္ကာလအတြင္း သတိျပဳေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

၁၃၇၉ခုႏွစ္ အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္မွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကမယ့္ ျပည္သူေတြ လိုက္နာဖို႔လိုအပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ဒီေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့အခ်က္ထဲမွာ မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြနဲ႔ မဟုတ္သူေတြနဲ႔အတူ လည္ပတ္တာေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမဟုတ္သူေတြေ ကၽြးတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို မခ်င့္မခ်ိန္ စားေသာက္တာေတြေရွာင္က်ဥ္ဖို႔၊ မူးယစေဆး မသံုးစြဲဖို႔၊ သႀကၤန္လည္ပတ္သူေတြအေနနဲ႔ ေရပက္ကစားၿပီး နားေနတဲ့အခ်ိန္ ဆိတ္ကြယ္ရာမွာ အနားယူတာေတြ မလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ယာဥ္နံပါတ္ျပားမပါဘဲ ေမာင္းႏွင္တာေတြ၊ ယာဥ္ရဲ႕ ေဘးတံခါးေတြ၊ ေနာက္ဖုံးေတြျဖဳတ္ၿပီး ေမာင္ႏွင္ျခင္းမျပဳဖို႔၊ ဖ်က္သိမ္းထားတဲ့ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ဆဲ ယာဥ္ေတြနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳဖို႔၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြမွာ ညစ္ညမ္းတဲ့စာသားေတြ၊ ဆိုင္းဘုတ္၊ ပန္းခ်ီ၊ ႐ုပ္ပုံ၊ တျခားမသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ေရးသားခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ေမာင္းႏွင္ျခင္းေတြ မျပဳဖို႔တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

Thar Ko Lay (႐ိုးရာေလး)