ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အင္ခြ်န္း ၿမိဳ႕တြင္ကစားသြားမယ္႔ ကာဂ်စၥတန္ႏွင့္ျမန္မာ အာရွဖလား ေျခစစ္ပဲြစဥ္

၂၀၁၉ အာရွဖလား ေျခစစ္ပဲြ အုပ္စု(က) လက္က်န္ပဲြစဥ္တစ္ပဲြ ျဖစ္သည့္ ကာဂ်စၥတန္ႏွင့္ျမန္မာ ပဲြစဥ္ကို ၾကားကြင္းအျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အင္ခြ်န္းၿမိဳ႕ Incheon Football Stadium တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရန္ အာရွေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ထံ တရားဝင္စာေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားလုိက္သည္။

အဆုိပါ ပဲြစဥ္ကို ကနဦး ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပဲြကစားမည့္အခ်ိန္ Kick Off Time ကိုမူ ဆက္လက္ညိွႏိႈႈင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ကာဂ်စ္တုိ႔သည္ ပထမ အေက်ာ႔က ရန္ကုန္တြင္ (၂-၂)ဂိုး သေရက်ခဲ့ၿပီး အုပ္စုတက္ ေရးအတြက္ ဒုတိယအေက်ာ႔ ပဲြစဥ္သည္ ႏွစ္သင္းစလံုးအတြက္ အေရးပါဆံုး အဆံုးအျဖတ္ ပဲြစဥ္လညး္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအသင္းသည္ ကာဂ်စၥတန္ႏွင့္ ပဲြက်န္ ကစားၿပီးေနာက္ ၅ ရက္အၾကာ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မကာအို လက္ေရြးစင္ အသင္းႏွင့္ ေျခစစ္ပဲြ အုပ္စုေနာက္ဆံုး ပဲြစဥ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံကစားရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားအရ အုပ္စု(က)တြင္ အိႏိၵယ အသင္းက တစ္ပဲြက်န္ ရမွတ္ ၁၃ မွတ္ျဖင့္ အုပ္စု ပထမ ၊ ကာဂ်စ္အသင္းက ႏွစ္ပဲြက်န္ ရမွတ္ (၇)မွတ္ျဖင့္ အုပ္စု ဒုတိယ၊ ျမန္မာအသင္းက ႏွစ္ပဲြက်န္ ရမွတ္(၅)မွတ္ျဖင့္ အုပ္စု တတိယ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး မကာအုိ အသင္းမွာမူ တစ္ပဲြက်န္ ရမွတ္သုည ျဖင့္အသီးသီး ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အာရွဖလား ေျခစစ္ပဲြ အုပ္စုေနာက္ဆံုး ပဲြစဥ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏွင့္မကာအုိ ပဲြစဥ္အတြက္ ကြင္းဝင္ေၾကး ႏွင့္ ၾကိဳတင္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်မည့္ ေနရာတုိ႔ကို ဆက္လက္သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
Ref: MFF