mosquito_main01.jpg

အချို့သောသူများကိုမကိုက်အောင် ခြင်များအားလေ့ကျင့်ယူနိုင်ကြောင်း စစ်တမ်းတစ်ခုမှဖော်ပြ

ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်နှစ်တစ်နှစ် လူတွေကို အသေစေနိုင်ဆုံးသတ္တဝါများဟာ သားရဲတိရိစ္ဆာန်များမဟုတ်ပါဘူး။ မြွေများလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ခြင်များ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နောက်မှာ လူတွေကပဲ လူတွေကို အသေစေနိုင်ဆုံးအဖြစ် ဒုတိယလိုက်ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကို Bill Gates က သူ့ရဲ့ Blog မှာတင်ပြခဲ့ပြီး…