buddhas-statues-in-loumani-buddha-garden-myanmar-8AUJE6V.jpg

ကိုးကွယ်မှု အစစ်အမှန်ဟူသည်

မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသော ကိုးကွယ်မှု လေးမျိုး ရှိပါတယ်။ ယင်း လေးမျိုးမှာ ပထမ ၃ မျိုးက နိမ့်ကျသော ကိုးကွယ်မှု ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး တစ်မျိုးကသာ မြင့်မြတ်သော ကိုးကွယ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ကြောက်ရွံ့သဖြင့် ကိုးကွယ်ခြင်း…