အခ်ိန္ခရီးသြားျခင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာႏိုင္သလား

စာအုပ္ေတြနဲ႔ ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာသာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရဖူးတဲ့ အခ်ိန္ခရီးသြားျခင္း အေၾကာင္းအရာဟာ အရင္က က်ြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္လက္ခံထားခဲ့တာထက္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ားစြာ ရွိေနတယ္လိ႔ု သိပၸံပညာရွင္ေတြက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
ပညာရွင္တစ္ဦးက အဆင့္ျမင့္သခ်ၤာပညာရပ္ေတြအသံုးျပဳျပီး မွန္ကန္တဲ႔ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ စက္ပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳကာ အခ်ိန္ခရီးသြားကိရိယာ (Time Machine ) ကို ဖန္တီးႏိုင္ေခ် ရွိတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ 
ဂ်ီၾသေမၾတီဆိုင္ရာနည္းေတြနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ႔ Time Machine တစ္ခုအေၾကာင္းကို စာတမ္းတစ္ခုမွာေဖာ္ျပထားခဲ႔ျပီး အဲဒီကိရိယာအတြင္းမွာ အခ်ိန္ ေရွ ့ေနာက္ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခ်ိန္ခရီးသြားျခင္းဆိုတာ ဂ်ီၾသေမထရီ နည္းဥပေဒသအရ စက္၀န္းပံုစံ ထပ္တလဲလဲလည္ပတ္လ်က္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ အလ်င္လိုမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳျပီး အခ်ိန္ခရီးသြားျခင္းဟာ သခ်ၤာနည္းလမ္းအရ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူ ပညာရွင္ အမ်ားစုက ေျပာၾကားထားပါတယ္။ 
အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ နိယာမ အေပၚ ျငင္းခံုမႈေတြလည္းရွိေနျပီး စၾကာဝဠာ အခ်ိန္စက္ဝန္းရဲ႕ ေကြးညြတ္မူေပၚမွာ ျဂိဳလ္ပတ္လမ္းေတြဟာ အေကြး၊ အခံုးပံုစံနဲ႔ ရိွေနၾကတာေၾကာင့္ အခ်ိန္စက္ဝိုင္းကို မ်ဥ္းေျဖာင့္လို သေဘာထားျပီး စၾကာဝဠာအတြင္း မ်ဥ္းေျဖာင့္ပံုစံအတိုင္း သြားလာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္ခရီးသြားလာျခင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။
အခ်ိန္ခရီးသြားျခင္းကိုေလ့လာေနသူ ထရစ္ပတ္ (Tippett) က အာကာသတြင္းနက္ (Black Hole ) တစ္ခုရဲ႕အနီးနားေရာက္လာေလေလ သာမန္ထက္ ပိုမိုေႏွးေကြးတဲ႔အခ်ိန္ ျဖစ္ေပၚလာေလေလပဲလို႕ သူ႕ရဲ႕ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္ေတြကို ကိုးကားၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားပါတယ္။ 
တိုးတက္လာေနတဲ့ ယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး စမ္းသပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္/မျဖစ္ႏိုင္ ဒြိဟေတြမ်ားစြာ ရိွေနေပမဲ႔လည္း မေဝးေတာ့တဲ႔ အနာဂတ္မွာေတာ့ အခ်ိန္ခရီးသြားလာႏိုင္မႈ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆလို႔ရႏိုင္ပါေၾကာင္း... 
Ref: scienceacademy
Paradise(႐ိုးရာေလး)